เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นอาหารสัตว์ป่า 

เปลี่ยนอาหารส่วนเกิน เป็นอาหารสัตว์ป่า 

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในโครงการความร่วมมืออาหารสัตว์ป่า มีมูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน 

โดยข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือนี้ เป็นนโยบายสนับสนุนการจัดการอาหารลดปริมาณอาหารส่วนเกิน (Food Waste) จากห้างค้าปลีกในเครือ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากปริมาณอาหารส่วนเกินที่เกิดขึ้น โดยนำอาหารส่วนเกินที่เกิดขึ้นส่งมอบให้กับหน่วยงานภายใต้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อันประกอบด้วย สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า 23 แห่ง ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า 3 แห่ง และศูนย์พัฒนาการจัดการสัดว์ป่าบึงฉวาก รวมทั้งหมด 27 แห่ง เพื่อเป็นอาหารเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์ป่าพ่อแม่พันธุ์ สัตว์ป่าของกลาง และสัตว์ป่าจากกรณีแก้ไขปัญหา ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี 

สำหรับบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางอาหารสัตว์ป่า ระหว่าง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีกำหนดระยะเวลาทั้งหมด 2 ปีด้วยกัน 

ทั้งนี้ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาหารส่วนเกินในซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นจะส่งผลต่ออัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มากขึ้นจากการฝังกลบขยะมูลฝอยจะทำให้ขยะอินทรีย์ เกิดการย่อยสลายแบบไร้อากาศ  (Anaerobic Decornposition) จนเกิดเป็นก๊าซมีเทน (CH4) ถึงร้อยละ 60 ของก๊าซทั้งหมดที่เกิดในหลุมฝังกลบ รวมถึงการสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่น น้ำ ที่ดิน และพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์จากอาหารเหลือทิ้งในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการกับอาหารส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นจึงเป็นแนวทางของความยั่งยืนที่ไม่ทำให้ทรัพยากรนั้นสูญเปล่า 

ผู้เขียน

+ posts

ชายหนุ่มผู้หลงไหลในกาแฟไม่ใส่น้ำตาล รักการเดินทางไปกับสินค้าของแบรนด์ Patagonia