ปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่วิชาการ 1 ตำแหน่ง

ปิดรับสมัครแล้ว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปิดรับสมัครสำหรับคนที่สนใจงานด้านอนุรักษ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิชาการ (งานสถานการณ์) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

ติดตามข่าวสารสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริง รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำเอกสารวิชาการ จัดประชุม ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร นำเสนอข้อมูลสู่สาธารณชน รวมไปถึงการผลักดันเชิงนโยบายที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สนใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน ฟัง พูด และเขียนอยู่ในระดับดี
 • สามารถรับแรงกดดันจากภายในและภายนอกองค์กรได้
 • อดทนกับปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ ในการทำงาน
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนหรือหน่วยงานเกี่ยวกับประเด็นระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันชีวิตแบบกลุ่ม
 • เงินกองทุนสะสม กรณีทำงานครบ 3 ปี
 • หมายเหตุ : ระยะทดลองงาน 3 เดือน (เงินเดือนทดลองงาน 15,000 บาท)

ปิดรับสมัครวันที่ 25 สิงหาคม 2566

สัมภาษณ์ วันที่ 28-29 สิงหาคม 2566

ประกาศผล วันที่ 30 สิงหาคม 2566

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 • Resume
 • Transcript
 • หรืออื่นๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

สนใจติดต่อสอบถามและส่งเอกสารการสมัครได้ที่: มูลนิธิสืบนาคะเสถียรโทรศัพท์ : 0-2580-4381 ติดต่อ คุณหยก อีเมล : snf@shop