เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบรายได้ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบรายได้ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ามาร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบรายได้ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ ดังนี้

  • เพศหญิงหรือชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาระดับชั้น ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  • มีทักษะการใช้โปรแกรมเพื่อการออกแบบ อาทิ adobe Photoshop adobe Illustrator และอื่นๆ
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียแบบใหม่ๆ
  • มีความสามารถในการนำเสนองานให้น่าสนใจ
  • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานได้ตามเวลาที่กำหนด
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • ให้ความสำคัญกับการทำงานในรูปแบบทีม

 

ผู้สนใจ ส่งตัวอย่างผลงานการออกแบบ และเอกสารแนะนำตัว มาที่ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 คุณหยก

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ของ สืบ นาคะเสถียร ผ่านกิจกรรมและ โครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามผืนป่าจาก โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าใน ระดับนโยบาย การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิดและปลูก จิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เจตนาของ สืบ นาคะเสถียร ยังคงอยู่สืบต่อไป…

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร