Nomination of The Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

Nomination of The Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary

เอกสารชื่อ Nomination of The Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary หรือ การเสนอชื่อเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง เพื่อเข้าร่วมเป็นมรดกโลกกับ U.N.E.S.C.O. นี้ เขียนโดย สืบ นาคะเสถียร และเบลินดา สจ๊วต-ค๊อกซ์ เพื่อเสนอให้ผืนป่าที่สำคัญ 2 แห่ง และมีอาณาเขตเชื่อมต่อกันอย่าง ทุ่งใหญ่นเรศวรและห้วยขาแข้ง ได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

สำหรับเอกสารชิ้นนี้ จัดทำขึ้นในช่วงที่ สืบ นาคะเสถียร เพิ่งเสร็จจากงานคัดค้านเขื่อนน้ำโจน และกำลังดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็นรายงานฉบับภาษาอังกฤษ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเอกสารฉบับนี้ จึงได้นำมาตีพิมพ์ขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ 25 ปี มรดกโลก ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง สู่การจัดการผืนป่าตะวันตก 20 ล้านไร่ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 โดยได้แจกหนังสือเล่มนี้ (ฉบับพิมพ์ใหม่) แก่ผู้เข้าร่วมงานเสวนา และส่งต่อแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอนุรักษ์ผืนป่าทั้ง 2 แห่ง และผืนป่าทั่วทั้งประเทศ

ด้วยจำนวนการพิมพ์ที่จำกัด ปัจจุบัน ทางมูลนิธิสืบฯ ไม่มีหนังสือเล่มนี้เหลืออยู่แล้ว แต่พบว่ายังมีผู้สนใจสอบถามถึงหนังสือเล่มนี้เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทางเราจึงนำมาเผยแพร่ไว้ในที่นี้อีกครั้ง เพื่อให้แก่ผู้สนใจได้สามารถเข้าไปศึกษาเรื่องราวการเขียนรายงานและความสมบูรณ์ของผืนป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง

ผู้สนใจ สามารถเข้าถึงเอกสาร โดย ดาวน์โหลดไฟล์ pdf ได้ที่นี่