เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

ปิดรับสมัครแล้ว

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ามาร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ คือ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดมทุน (ฝ่ายจำหน่ายของที่ระลึก)

โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ ดังนี้

– จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– มีประสบการณ์ด้านการขาย
– มีความละเอียด รอบคอบ
– มีความสามารถในการเจรจา ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก
– มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word,Excel
– ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
– มีใจรักในงานขายและการบริการ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

ผู้สนใจ ส่งเอกสารแนะนำตัว มาที่ [email protected] หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 คุณหยก

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ของ สืบ นาคะเสถียร ผ่านกิจกรรมและ โครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามผืนป่าจาก โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าใน ระดับนโยบาย การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิดและปลูก จิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เจตนาของ สืบ นาคะเสถียร ยังคงอยู่สืบต่อไป

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร