รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร : อนาคตพิทักษ์ป่ากับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร : อนาคตพิทักษ์ป่ากับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า

คนที่ทำงานรักษาทรัพยากรธรรมชาติ คือ เจ้าหน้าที่ระดับล่างอย่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ออกลาดตระเวนในผืนป่าเพื่อปกป้องทรัพยากรแทนคนทั้งประเทศ ที่ไม่ต่างจากตำรวจหรือทหารที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติ ผู้หวังผลประโยชน์จากทรัพยากร จนได้รับบาดเจ็บและอาจถึงขั้นเสียชีวิต และครอบครัวที่รอคอยอยู่ด้านหลังจะได้รับความลำบากและภาระต่างๆ นำไปสู่ความห่วงกังวลระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทำให้ขวัญกำลังใจในการทำงานอาจลดทอนลง และกลายเป็นช่องว่างให้ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติเข้ามาทำให้ความตั้งใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่เบี่ยงเบนไป

คุณสืบ นาคะเสถียร ได้ตระหนักถึงความลำบากขณะปฏิบัติหน้าที่และปัญหาด้านสวัสดิภาพสวัสดิกาต่างๆ ของผู้พิทักษ์ป่า ขณะที่พวกเขาย้ำเท้าเข้าป่าเผชิญหน้ากับอันตรายเพื่อพิทักษ์ผืนป่าใครเล่าปกป้องพวกเขา วันที่ 22 เมษายน 2533 ยุคสมัยที่คุณสืบเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งได้จัดดนตรี “คนรักป่า” ขึ้น เพื่อนำเงินมาตัดชุดลาดตระเวนให้ลูกน้อง ทำประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ และพยายามจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ หลังที่เขาเสียชีวิต มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงสานต่อเจตนารมณ์ดังกล่าวสืบเนื่องต่อมาถึง 28 ปีแล้ว

การสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่านั้นขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านอุปกรณ์ในการทำงาน อุปกรณ์ดำรงชีพในป่า รวมถึงการดูแลรักษาเมื่อผู้ป่วยบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงานจึงเกิดขึ้น ผ่านความร่วมมือจากหลายฝ่ายและหลายช่องทาง กระทั่งปัจจุบัน ปี 2561 นี้ ได้เกิดเป็นองค์กรในนาม “มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า” ขึ้นที่จะมาดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพผู้พิทักษ์ให้ดีขึ้น

 

 

ชวนรับฟังแนวคิด ประสบการณ์ และการวางแผนการสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าในอนาคตอันใกล้นี้ว่าจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างไร ผ่านเวทีเสวนา อนาคตพิทักษ์ป่ากับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า โดย คุณอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง คุณพนม บุญราศี  เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และคุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ในงาน รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร : แนวคิดที่สืบต่อ ถอดบทเรียนงานที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร

วัน-เวลา : วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 14.00-15.00 น.
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียด : กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร