กำหนดการงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญผู้สนใจร่วมสานต่อเจตนารมย์ของ สืบ นาคะเสถียร ให้ยังอยู่ ในงาน รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมงานตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 20.00 น.

โดยกิจกรรมตลอดทั้ง 3 วัน ในปีนี้ ประกอบไปด้วยเรื่องราว แรงบันดาลใจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แนวคิดที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร และการรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
เวที แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่เวทีทอล์คโชว์
13.00-13.30 น. การถ่ายภาพเพื่อการอนุรักษ์ โดย คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพสารคดี
13.30-14.00 น. ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์เยาวชนนักอนุรักษ์ โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ Nature Plearn Club
14.00-14.30 น. ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Grey Ray
14.30-15.00 น. ดารานักอนุรักษ์ โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ
15.00-15.30 น. N/A
15.30-16.00 น. สิ่งแวดล้อมเริ่มได้ที่ตัวเรา โดย คุณสุภัชญา เตชะชูเชิด Refill Station

พิธีมอบรางวัล
16.00-17.00 น. พิธีมอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2561

เวทีดนตรี
17.00-18.00 น. ดนตรี ใหม่ สิบล้อ
18.00-19.00 น. ดนตรี มาโนช พุฒตาล

            

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
เวทีแนวคิดที่สืบต่อ ถอดบทเรียนงานที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียรเวทีเสวนา
13.00-14.00 น. กวางผา ตัวแทนการอยู่รอดของสัตว์ที่ติดเกาะ ร่วมเสวนากับ 
คุณมงคล สาฟูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว คุณอดิสรณ์ กองเพิ่มพูล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่า
14.00-15.00 น. อนาคตผู้พิทักษ์ป่ากับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ร่วมเสวนากับ คุณอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
15.00-16.00 น. สถานะมรดกโลกประเทศไทยในปัจจุบัน ร่วมเสวนากับ คุณประเสริฐ สอนสถาพรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานมรดกโลกทางธรรมชาติ
16.00-17.00 น. ความสำคัญงานวิจัย ที่นำไปใช้ในงานอนุรักษ์ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมเสวนากับ คุณสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ คุณสมพร พากเพียร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คุณช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย ผู้ช่วยนักวิจัย สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ

เวทีดนตรี
17.00-18.00 น. ดนตรี Zweed n’ roll
18.00-19.00 น. ดนตรี อีโบลา
19.00-20.00 น. ดนตรี กบ เสาวนิตย์ นวพันธ์

            

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์เวทีทอล์คโชว์
13.00-13.30 น. รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทยและสุขภาพป่า โดย คุณอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
13.30-14.00 น. นวัตกรรมโดรนเพื่องานอนุรักษ์ โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศภาคตะวันออก ม.บูรพา
14.00-14.30 น. กล้อง Ncap กับการดูแลรักษาป่า โดย คุณประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14.30-15.00 น. การค้าสัตว์ป่าออนไลน์ โดย เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย (TRAFFIC)
15.00-15.30 น. เหตุผลของการปิดพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติ กรณีอ่าวมาหยา โดย ผศ.ดร.ธรณ์ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม
15.30-16.00 น. การจัดการขยะพลาสติก โดย MAHASAMUT PATROL THAILAND

ปาฐกถา
16.00-17.00 นปาฐกถา 28 ปี สืบ นาคะเสถียร โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เวทีดนตรี
17.00-18.00 น. ดนตรี บัง+เขี้ยว The Voice 6
18.00-19.00 น. ดนตรี N/A

 


นอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกขององค์กร การจัดแสดงผลงานในโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายชุดกวางผา 

หมายเหตุ กิจกรรมรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
N/A อยู่ระหว่างการประสานงาน