รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร : สถานะมรดกโลกของประเทศไทยในปัจจุบัน

รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร : สถานะมรดกโลกของประเทศไทยในปัจจุบัน

ความพยายามในการผลักดันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เชื่อมต่อกันอันเป็นบ้านที่อุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าและอุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพให้กลายเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติสัมฤทธิ์ผลด้วยความตั้งใจจากการร่วมมือกันของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการองค์กรนิสิตนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่พยายามต่อสู้และผลักดันให้เห็นคุณค่าความสำคัญ

กว่า ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งจะเป็นมรดกโลกพื้นที่อนุรักษ์ดังกล่าวผ่านศึกจากโครงการพัฒนาหรือการหาประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่มามากมายไม่ว่าจะเป็นโครงการเขื่อนน้ำโจนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรหรือการสัมปทานป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งหรือการล่าสัตว์ตัดไม้ที่แฝงมาเบื้องหลังการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างผิดกฎหมายนั้นเองทำให้เหล่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์เหล่านี้ทนไม่ไหวต้องเกราะกำบังให้พื้นที่อนุรักษ์ได้อยู่รอดปลอดภัยและพ้นจากการตกเป็นเหยื่อการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่าและผิดทาง

คุณสืบนาคะเสถียรที่เริ่มผันตัวจากการเป็นนักวิชาการมาเป็นนักกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมด้วยการออกมาพูดและเป็นกระบอกเสียงข้อมูลด้านวิชาการให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์และประโยชน์จากทรัพยากรที่ถูกทางไม่ว่าจะเป็นป่าน้ำดินและสัตว์ป่าเพื่ออนาคตของมวลมนุษยชาติรุ่นต่อไปให้มีโอกาสดำรงชีวิตอยู่ได้

สืบมองว่าการเสนอให้ ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง คือหนทางที่จะรักษาป่าทั้งสองพื้นที่ไว้ได้ คุณสืบ นาคะเสถียร และคุณเบลินดา สจ๊วต-ค็อกซ์ จึงได้ร่วมกันเขียนรายงาน Nomination of The Thung Yai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary to be a U.N.E.S.C.O. จนสำเร็จในที่สุด นำไปสู่การประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 2534 และยาวนานมาจวบจนทุกวันนี้

จากอดีตจนถึงปัจจุบันหลังจาก ทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งได้รับการบรรจุเป็นเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติแล้วสถานการณ์ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพและสัตว์ป่านั้นดีขึ้นหรือไม่และทิศทางการอนุรักษ์หรือดูแลพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรรวมถึงสถานะมรดกโลกแล้วสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนคนไทยจริงหรือ

ร่วมรับฟังเรื่องราวจากเวทีเสวนา สถานะมรดกโลกของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้ในงาน รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร : แนวคิดที่สืบต่อ ถอดบทเรียนงานที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร ร่วมเสวนากับ คุณสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ  ดำเนินรายการ โดย คุณเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

วันเวลา : วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 15.00-16.00 .
สถานที่ : ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด : กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร