รายงานสรุปกิจกรรม SEUB RUN FOR HOME OF WILDLIFE 2018

รายงานสรุปกิจกรรม SEUB RUN FOR HOME OF WILDLIFE 2018

เป็นเวลากว่า 27 ปี ที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ทำงานเพื่อรักษาผืนป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าป่าตะวันตกผ่านกิจกรรมอนุรักษ์ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมาโดยตลอด เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของสืบ นาคะเสถียรที่ต้องการรักษาป่าใหญ่ผืนสุดท้ายแห่งนี้ให้สมกับที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก

โดยพื้นที่กว่า 12 ล้านไร่ ของผืนป่าตะวันตก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศสูง เหมาะแก่การเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งจากการทำงานและเก็บข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทำให้เราทราบว่า ผืนป่าแห่งนี้ยังมีสัตว์ป่าหายากและมีสถานะใกล้สูญพันธุ์อาศัยอยู่หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น เสือโคร่ง, กระทิง, วัวแดง, สมเสร็จ, นกยูง, ควายป่า, ช้าง ฯลฯ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าผืนป่าแห่งนี้จะมีความสมบูรณ์มากเพียงใด แต่ก็ยังพบภัยคุกคามจากทั้งการการล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ ตลอดจนนโยบายของภาครัฐ ที่จะส่งผลกระทบต่อการลดลงของจำนวนประชากรสัตว์ป่า โดยมูลนิธิสืบฯ เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการ เพื่อสนับสนุนงานลาดตระเวนโดยใช้คำว่าพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในพื้นป่าตะวันตก

เพื่อให้เกิดการเดินลาดตระเวนที่มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาภัยคุกคามให้มากที่สุด

ทั้งนี้ในส่วนของงานระดมทุนมูลนิธิฯ จะอยากสร้างพื้นที่และจัดกิจกรรม “SEUB RUN FOR HOME OF WILDLIFE 2018” เพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานอนุรักษ์ ร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และมูลนิธิฯ สามารถนำทุนทรัพย์ที่ได้รับไปใช้ในการต่อยอดกิจกรรมอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อการรักษาป่าใหญ่ให้คนไทยทั้งประเทศต่อไป

 

 

กิจกรรม “SEUB RUN FOR HOME OF WILDLIFE 2018” วิ่งเพื่อบ้านของสัตว์ป่า เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 2 แล้ว มีเป้าหมายหลักคือ หารายได้สมทบเข้ากองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดโดย ฝ่ายงานพัฒนาระบบรายได้ ส่วนงานระดมทุน มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ บริษัท ดี.ไอ.เอ็น. จำกัด และผู้สนับสนุนหลักของงาน

– สถานีโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36
– บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ท้องทรายเบย์คอทเทจส์ แอนด์โฮเต็ล จำกัด
– บริษัท เชียร์กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
– บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
– ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
– โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด
– มูลนิธิเอสซีจี
– บริษัทเวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
– บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
– บริษัท โอสถสภา จำกัด
– โรงพยาบาลสมิติเวช
– บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
– บริษัท แลคตาซอย จำกัด

รวมถึงความร่วมมือจากกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ อาทิ กลุ่มบิ๊กทรี กลุ่มทอสีซับเหงื่อให้โลก ที่เข้ามาช่วยในส่วนของการคัดแยกขยะภายในงาน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 4,000 คน และผู้สนับสนุนกิจกรรม ประมาณ 200 คน โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเกิดเป็นรายได้สนับสนุนงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,334,974 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

 

อ่านรายงานฉบับเต็ม

 

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนกิจกรรม