ชีวิตเหนือภูผา ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ชีวิตเหนือภูผา ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ผ่านพ้นมาได้สักระยะแล้วสำหรับงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร และการจัดแสดงนิทรรศการชุด “ชีวิตเหนือภูผา” ซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวของกวางผา สัตว์ป่าหายากอันมีถิ่นที่อยู่อาศัยจำเพาะ ผ่านภาพถ่าย จำนวน 25 ภาพ จาก 7 ช่างภาพสัตว์ป่าแถวหน้าของเมืองไทย พร้อมกับเวทีเสวนา เรื่องราวของกวางผาจากช่างภาพสัตว์ป่าและกลุ่มคนที่ทำงานใกล้ชิดกับสัตว์ป่าชนิดนี้ ที่ทำให้เราได้ทราบถึงความยากลำบาก และความหวังในการรักษาเผ่าพันธุ์ของกวางผาให้ดำรงอยู่ได้ต่อไป

 

 

แม้งานจะจบไปแล้ว แต่เรื่องราวของการทำงานอนุรักษ์ยังเดินหน้าต่อ และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการสั่งซื้อภาพถ่าย นิทรรศการชีวิตเหนือภูผา ซึ่งจัดพิมพ์ลงบนผืนแคนวาสอย่างดี ขนาด 50X75 เซนติเมตร ในราคาภาพละ 5,000 บาท จัดพิมพ์เพียงภาพละ 1 ชิ้นเท่านั้น

ผู้สนใจ สามารถแจ้งความประสงค์ (ตามหมายเลขรหัสภาพที่ปรากฎในภาพตัวอย่าง) ได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงาน คุณเกศรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 097-2489717

ผลงานภาพถ่ายทั้ง 25 ภาพ ประกอบด้วยผลงานของ คุณบารมี เต็มบุญเกียรติ คุณปรีชา ประเสริฐอาภรณ์ คุณธเนศ งามสม คุณอรุณ ร้อยศรี คุณประสาน เปี่ยมอนันต์ คุณพิพัฒน์พงษ์ มณฑนม และ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ

 

กวางผา-01 ภาพ ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ
กวางผา-02 ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-03 ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ
กวางผา-04 ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ
กวางผา-05 ม.ล. ปริญญากร วรวรรณ
กวางผา-06 ธเนศ งามสม
กวางผา-07 ธเนศ งามสม
กวางผา-08 ธเนศ งามสม จำหน่ายแล้ว
กวางผา-09 บารมี เต็มบุญเกียรติ
กวางผา-10 บารมี เต็มบุญเกียรติ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-11 บารมี เต็มบุญเกียรติ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-12 บารมี เต็มบุญเกียรติ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-13 บารมี เต็มบุญเกียรติ
กวางผา-14 บารมี เต็มบุญเกียรติ
กวางผา-15 บารมี เต็มบุญเกียรติ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-16 ปรีชา ประเสริฐอาภรณ์ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-17 ปรีชา ประเสริฐอาภรณ์ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-18 ปรีชา ประเสริฐอาภรณ์ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-19 พิพัฒน์พงษ์ มณฑนม จำหน่ายแล้ว
กวางผา-20 ประสาน เปี่ยมอนันต์ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-21 บารมี เต็มบุญเกียรติ
กวางผา-22 บารมี เต็มบุญเกียรติ
กวางผา-23 อรุญ ร้อยศรี
กวางผา-24 บารมี เต็มบุญเกียรติ จำหน่ายแล้ว
กวางผา-25 บารมี เต็มบุญเกียรติ