กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เวลา 08.00-17.00 น.
– แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมงาน และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ

– ชมนิทรรศการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร และเชิญร่วมกิจกรรม “สำรวจธรรมชาติ ตมรอยนักอนุรักษ์” ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติ และพื้นที่จัดการเพื่อสัตว์ป่า ได้แก่ กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือและเขาภักดี กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติอาณาจักรนกหัวขวาน

เวลา 13.00-17.00 น.
– เวทีประชุมเครือข่ายป่าชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง หัวข้อ “ทบทวนอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตผืนป่าชุมชน” ณ อาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 17.00-18.30 น.
– การแสดงดนตรี โดย วงซุ้มข้าวแลง จากพี่น้องนักอนุรักษ์ธรรมชาติ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ณ ลานหินโค้ง หน้าอาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 18.30-18.45 น.
– กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ณ ลานหินโค้ง หน้าอาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 18.45-19.15 น.
– สนทนากับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “แผนปฏิรูปประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการผืนป่าตะวันตก” ณ ลานหินโค้ง หน้าอาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 19.15-20.10 น.
– ดนตรี กวี

เวลา 20.30-21.00 น.
– การแสดง แสงสีเสียง ตอน เจตนาที่สืบต่อ จาก 8 เดือน ถึง 28 ปี ที่ห้วยขาแข้ง และร่วมจุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร ณ บริเวณด้านหน้ารูปปั้นสืบ นาคะเสถียร

 

วันที่ 1 กันยายน 2561

เวลา 08.00-12.00 น.
– แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมงาน และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ

– ชมนิทรรศการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร และเชิญร่วมกิจกรรม “สำรวจธรรมชาติ ตมรอยนักอนุรักษ์” ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติ และพื้นที่จัดการเพื่อสัตว์ป่า ได้แก่ กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือและเขาภักดี กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติอาณาจักรนกหัวขวาน

เวลา 07.00-08.00 น.
– ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน ณ อาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 08.00-09.00 น.
– พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนสืบเจตนาอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง

เวลา 09.00-10.00 น.
– พิธีวางพวงหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร ณ บริเวณรูปปั้นสืบ นาคะเสถียร

 

 

ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมงานรำลึกระหว่างวันที่ 31 สิงหาคมถึง 1 กันยายน โดยมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้

– ฟรีค่าธรรมเนียมเช้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง (ในวันที่ระบุ)
– ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม
– สามารถกางเต้นท์ในบริเวณลานกางเต้นท์ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจัดไว้ให้
– ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งไม่มีเต้นท์ให้เช่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการค้างแรมในเขตฯ จะต้องเตรียมเต้นท์หรือเปลมาเอง
– สามารถประกอบอาหารได้ (เตรียมอุปกรณ์มาเอง) และขอความร่วมมืองดนำกล่องโฟม หรือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เข้ามาภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
– ห้ามนำสิ่งของมึนเมาเข้ามายังพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
– ไม่ส่งเสียงดัง อันจะเป็นการรบกวนผู้อื่นหรือความเป็นอยู่ของสัตว์ป่า
– ขยายเวลาเข้า-ออก เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 22.00 น. (ปกติ 08.00 – 17.00 น.) เพื่อให้ผู้ร่วมงานที่ไม่ได้พักในเขตฯ สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมจุดเทียนรำลึก และเดินทางออกไปยังที่พักได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หมายเลขโทรศัพท์ 087-840-0316