กำหนดการงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กำหนดการงานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญร่วมงาน รําลึก 28 ปีสืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กิจกรรม รําลึก 28 ปีสืบ นาคะเสถียร ประกอบไปด้วย เวทีทอล์คโชว์เรื่องราวการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ เวทีเสวนาว่ด้วยเรื่องงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่าที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร เวทีรายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและแนะนํานวัตกรรมเพื่องานอนุรักษ์ในปัจจุบัน ตลอดจนการแสดงดนตรีจากศิลปินหลากหลายกลุ่ม โดยเวทีเสวนาและการแสดงดนตรีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของทุกวัน

นอกจากเวทีพูดคุยต่างๆ แล้ว ในงานยังจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย หัวข้“ชีวิตเหนือภูผา” ว่ด้วยเรื่องราวชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของกวางผา หนึ่งในผลงานวิจัยที่สืบ นาคะเสถียร ได้เริ่มต้นในอดีตและได้รับการสานต่อมาถึงปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังได้ปิดจําหน่ายภาพกวางผาที่ใช้จัดแสดงเพื่อระดมทุนเข้ากองทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร สำหรับใช้ในงานอนุรักษ์ต่อไป นิทรรศการเปิดให้ข้าชมตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของทกวัน

และร่วมสนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ภายในงาน

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
เวที แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่

 


เวทีทอล์คโชว์
13.00-13.30 น. : การถ่ายภาพเพื่อการอนุรักษ์ โดย คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย ช่างภาพสารคดี
13.30-14.00 น. : ผู้หว่านเมล็ดพันธุ์เยาวชนนักอนุรักษ์ โดย คุณอุเทน ภุมรินทร์ Nature Plearn Club
14.00-14.30 น. : ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Grey Ray
14.30-15.00 น. : ดารานักอนุรักษ์ โดย คุณเข็มอัปสร สิริสุขะ
15.00-15.30 น. : วัฒนธรรมสีเขียว Greenery คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์ ผู้ก่อตั้ง Greenery
15.30-16.00 น. : สิ่งแวดล้อมเริ่มได้ที่ตัวเรา โดย คุณสุภัชญา เตชะชูเชิด Refill Station
รายละเอียดวิทยากรทั้งหมด

พิธีมอบรางวัล
16.00-17.00 น. : พิธีมอบรางวัลนักอนุรักษ์ สืบ นาคะเสถียร ประจำปี 2561

เวทีดนตรี
17.00-18.00 น. : ดนตรี ใหม่ สิบล้อ
18.00-19.00 น. : ดนตรี มาโนช พุฒตาล

            

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
เวทีแนวคิดที่สืบต่อ ถอดบทเรียนงานที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร

 

เวทีเสวนา
13.00-14.00 น. : กวางผา ตัวแทนการอยู่รอดของสัตว์ที่ติดเกา ร่วมเสวนากับ 
คุณมงคล สาฟูวงศ์ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว คุณอดิสรณ์ กองเพิ่มพูล หัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าอมก๋อย จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ ช่างภาพสัตว์ป่า และ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์ ดำเนินรายการ โดย คุณวัชรบูล ลี้สุวรรณ
14.00-15.00 น. : อนาคตผู้พิทักษ์ป่ากับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ร่วมเสวนากับ คุณอนุรุทธ์ สุทธิวารินทร์กุล ผู้อำนวยการส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารงานกลาง คุณภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
15.00-16.00 น. : สถานะมรดกโลกประเทศไทยในปัจจุบัน ร่วมเสวนากับ คุณสุนีย์ ศักดิ์เสือ ผู้อำนวยการส่วนมรดกโลกทางธรรมชาติ  ดำเนินรายการ โดย คุณเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์
16.00-17.00 น. : ความสำคัญงานวิจัย ที่นำไปใช้ในงานอนุรักษ์ กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ร่วมเสวนากับ คุณสมโภชน์ ดวงจันทราศิริ หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ คุณสมพร พากเพียร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ คุณช่อผกา วิจิตรตระกูลชัย ผู้ช่วยนักวิจัย สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ ดำเนินรายการ โดย คุณเบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

เวทีดนตรี
17.00-18.00 น. : ดนตรี Zweed n’ roll
18.00-19.00 น. : ดนตรี อีโบลา
19.00-20.00 น. : ดนตรี กบ เสาวนิตย์ นวพันธ์

            

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์


เวทีทอล์คโชว์
13.00-13.30 น. : รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทยและสุขภาพป่า โดย คุณอรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
13.30-14.00 น. : นวัตกรรมโดรนเพื่องานอนุรักษ์ โดย ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศภาคตะวันออก ม.บูรพา
14.00-14.30 น. : กล้อง Ncap กับการดูแลรักษาป่า โดย คุณประวัติศาสตร์ จันทร์เทพ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลาน
14.30-15.00 น. : การค้าสัตว์ป่าออนไลน์ โดย เครือข่ายเฝ้าระวังการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมาย (TRAFFIC)
15.00-15.30 น. : เหตุผลของการปิดพื้นที่อนุรักษ์เพื่อการฟื้นฟูธรรมชาติ กรณีอ่าวมาหยา โดย ผศ.ดร.ธรณ์ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อม
15.30-16.00 น. : การจัดการขยะพลาสติก โดย MAHASAMUT PATROL THAILAND

ปาฐกถา
16.00-17.00 น. : ปาฐกถา 28 ปี สืบ นาคะเสถียร โดย ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

เวทีดนตรี
17.00-18.00 น. : ดนตรี บัง+เขี้ยว The Voice 6
18.00-19.00 น. : ดนตรี Phana Rhyme & Rap Against Dictatorship
19.00-20.00 น. : ดนตรี 25 hours

 


นอกจากกิจกรรมบนเวทีแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกขององค์กร การจัดแสดงผลงานในโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในผืนป่าตะวันตก โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายชุดกวางผา 

หมายเหตุ กิจกรรมรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

.
.
.
ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท เทคโนเซล (เฟร์ย์) จำกัด
มูลนิธิเอสซีจี
โครงการ HANDS FOR HEROES : รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)