กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

กำหนดการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เวลา 08.00-17.00 น.
– แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมงาน และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ

– ชมนิทรรศการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร และเชิญร่วมกิจกรรม “สำรวจธรรมชาติ ตมรอยนักอนุรักษ์” ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติ และพื้นที่จัดการเพื่อสัตว์ป่า ได้แก่ กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือและเขาภักดี กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติอาณาจักรนกหัวขวาน

เวลา 13.00-17.00 น.
– เวทีประชุมเครือข่ายป่าชุมชนรอบผืนป่าห้วยขาแข้ง หัวข้อ “ทบทวนอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน สู่อนาคตผืนป่าชุมชน” ณ อาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 17.00-18.30 น.
– การแสดงดนตรี โดย วงซุ้มข้าวแลง จากพี่น้องนักอนุรักษ์ธรรมชาติ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ณ ลานหินโค้ง หน้าอาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 18.30-18.45 น.
– กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ณ ลานหินโค้ง หน้าอาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 18.45-19.15 น.
– สนทนากับ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองประธานกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “แผนปฏิรูปประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการจัดการผืนป่าตะวันตก” ณ ลานหินโค้ง หน้าอาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 19.15-20.10 น.
– ดนตรี กวี โดย ตู่ ตะวันฉาย หงษ์วิลัย

เวลา 20.30-21.00 น.
– การแสดง แสงสีเสียง ตอน เจตนาที่สืบต่อ จาก 8 เดือน ถึง 28 ปี ที่ห้วยขาแข้ง และร่วมจุดเทียนรำลึก สืบ นาคะเสถียร ณ บริเวณด้านหน้ารูปปั้นสืบ นาคะเสถียร

 

วันที่ 1 กันยายน 2561

เวลา 08.00-12.00 น.
– แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนร่วมงาน และลงทะเบียนร่วมกิจกรรมศึกษาธรรมชาติ

– ชมนิทรรศการ รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร และเชิญร่วมกิจกรรม “สำรวจธรรมชาติ ตมรอยนักอนุรักษ์” ผ่านการเรียนรู้กิจกรรมธรรมชาติ และพื้นที่จัดการเพื่อสัตว์ป่า ได้แก่ กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินแดง กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านของเสือและเขาภักดี กิจกรรมเดินศึกษาธรรมชาติเส้นทางศึกษาธรรมชาติอาณาจักรนกหัวขวาน

เวลา 07.00-08.00 น.
– ทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทาน ณ อาคารอนุสรณ์สถานสืบนาคะเสถียร

เวลา 08.00-09.00 น.
– พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนสืบเจตนาอนุรักษ์ป่าห้วยขาแข้ง” แก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายอนุรักษ์เสือโคร่ง

เวลา 09.00-10.00 น.
– พิธีวางพวงหรีด รำลึก สืบ นาคะเสถียร ณ บริเวณรูปปั้นสืบ นาคะเสถียร

 

กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมงานทุกท่านงดนำภาชนะประเภทพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าภายในสถานที่จัดงาน