• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

สืบ...สานเจตนารมณ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ธรรมชาติ มาหานครมูลนิธิสืบนาคะเสถียรก่อตั้งขึ้นมาในช่วงที่ประเทศได้รับอิทธิพลเรื่องสิ่งแวดล้อมมาจากกระแสความสนใจของโลก ขณะเดียวกันก็เกิดองค์กรสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศมากมาย แต่พอผ่านช่วงวิกฤตเศรษฐกิจองค์กรสิ่งแวดล้อมเริ่มหายไป เช่นเดียวกับแหล่งทุนที่สนับสนุนงานสิ่งแวดล้อมก็ลดลง แต่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรยังคงทำงานอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เนื่องจากยังคงได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่มองเห็นความสำคัญในการทำงานของมูลนิธิสืบฯ และจุดสำคัญที่ทำให้งานเดินต่อไป คือการมีบุคคลากรเข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ของ สืบ นาคะเสถียร

ธรรมชาติ มาหานคร สืบ...สานเจตนารมณ์ ดำเนินรายการโดย ศศิน เฉลิมลาภ แขกรับเชิญ รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร, ภานุเดช เกิดมะลิ รองเลขาธิการและผู้จัดการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร


 

 

รับข่าวสาร


บทความที่เกี่ยวข้อง