ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง SMART Patrol ทั่วผืนป่าตะวันตก

ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง SMART Patrol ทั่วผืนป่าตะวันตก

23 ส.ค.ปี 2561 นับเป็นวันประวัติศาสตร์ของผมอีกวันหนึ่ง วันนั้นเรามีกำหนดประชุมรายงานผลการดำเนินโครงก …

Read more ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง SMART Patrol ทั่วผืนป่าตะวันตก

ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง ถึงวันประชุมหยุดเขื่อนแม่วงก์

ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง ถึงวันประชุมหยุดเขื่อนแม่วงก์

วันนี้เมื่อสี่ปีที่แล้ว มีนัดประชุมงานที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต หลังจากผ่านกระบวนการต่อสู้เรื่ …

Read more ON THIS DAY บันทึกย้อนหลัง ถึงวันประชุมหยุดเขื่อนแม่วงก์