เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพ …

Read more เปิดรับฟังความเห็น ทำ EIA ‘กำแพงกันคลื่น’ ทำ EIA

EIA ระหว่างประเทศ ทางออกความขัดแย้งเหนือลำน้ำโขง ?

EIA ระหว่างประเทศ ทางออกความขัดแย้งเหนือลำน้ำโขง ?

โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดยักษ์ไม่ว่าจะเป็น เขื่อน ถนน รถไฟฟ้าความเร็วสูง และท่าเรือ ต่างผุ …

Read more EIA ระหว่างประเทศ ทางออกความขัดแย้งเหนือลำน้ำโขง ?