ชวนทำความเข้าใจ OECMs พื้นที่อนุรักษ์นอกพื้นที่คุ้มครอง อีกหนึ่งเครื่องมือในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ชวนทำความเข้าใจ OECMs พื้นที่อนุรักษ์นอกพื้นที่คุ้มครอง อีกหนึ่งเครื่องมือในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ภายในปี 2580 ประเทศไทยต้องมีพื้นที่ป่าอย่างน้อย ร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป …

Read more ชวนทำความเข้าใจ OECMs พื้นที่อนุรักษ์นอกพื้นที่คุ้มครอง อีกหนึ่งเครื่องมือในการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

ปกป้องแผ่นดินและผืนน้ำของโลกร้อยละ 30

ปกป้องแผ่นดินและผืนน้ำของโลกร้อยละ 30

“การปกป้องแผ่นดินและผืนน้ำของโลกร้อยละ 30 คืออย่างน้อยที่สุดที่เราต้องทำให้ได้เพื่อรักษาทุกชีวิต เพื …

Read more ปกป้องแผ่นดินและผืนน้ำของโลกร้อยละ 30