‘โรคฝีดาษลิง’ อันตรายของโรคจากสัตว์ป่าสู่คนคืออะไร ?

‘โรคฝีดาษลิง’ อันตรายของโรคจากสัตว์ป่าสู่คนคืออะไร ?

โรคฝีดาษลิง เป็นโรคที่แพร่จากสัตว์ป่ามาสู่คน หนทางป้องกันจึงควรย้อนกลับไปที่ต้นตอ มนุษย์มิควรบุกรุกผืนป่าหรือล่าสัตว์ป่ามาเป็นอาหาร

Read more ‘โรคฝีดาษลิง’ อันตรายของโรคจากสัตว์ป่าสู่คนคืออะไร ?

‘โรคระบาดในพืช’ กับ ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’

‘โรคระบาดในพืช’ กับ ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’

งานวิจัยชิ้นล่าสุดเปิดเผยว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอาจทำให้พบโรคระบาดในพืชมากขึ้นในบางพื้นที่ ในขณะเ …

Read more ‘โรคระบาดในพืช’ กับ ‘การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ’

หลากปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลากปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การศึกษาชิ้นล่าสุดพบว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ เช่น การต้องเผชิญ …

Read more หลากปัญหาสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ