แมลงปอ ผู้พิทักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ 

แมลงปอ ผู้พิทักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ 

แมลงปอสามารถพบเห็นอยู่ทั่วโลก ยกเว้นบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ นักกีฏวิทยาประเมินว่ามีอยู่กว่า …

Read more แมลงปอ ผู้พิทักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ 

โลกร้อนทำให้สีปีกแมลงปอซีดลง ส่งผลกระทบการสืบพันธุ์ในอนาคต

โลกร้อนทำให้สีปีกแมลงปอซีดลง ส่งผลกระทบการสืบพันธุ์ในอนาคต

เรื่องโลกร้อน และอุณหภูมิที่เพิ่มสูง เริ่มแสดงผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่สิ่งละอันพันละน …

Read more โลกร้อนทำให้สีปีกแมลงปอซีดลง ส่งผลกระทบการสืบพันธุ์ในอนาคต