อบรมเสริมศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เสริมเขี้ยวเล็บและความมั่นใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 

อบรมเสริมศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เสริมเขี้ยวเล็บและความมั่นใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 

ปัจจุบันปัญหาภัยคุกคามต่อสัตว์ป่าและพันธุ์พืชในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีมากขึ้น ระบบลาดตระเวนที่เข้มข้นจึ …

Read more อบรมเสริมศักยภาพการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เสริมเขี้ยวเล็บและความมั่นใจให้ผู้พิทักษ์ป่า 

ความคืบหน้าสะพานระบบนิเวศ – บทสรุปก้าวที่สองของโครงการเชื่อมผืนป่า

ความคืบหน้าสะพานระบบนิเวศ – บทสรุปก้าวที่สองของโครงการเชื่อมผืนป่า

โครงการเชื่อมผืนป่า – หนึ่งในภารกิจสำคัญที่ ‘มูลนิธิสืบนาคะเสถียร’ กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้ คื …

Read more ความคืบหน้าสะพานระบบนิเวศ – บทสรุปก้าวที่สองของโครงการเชื่อมผืนป่า

สำรวจพื้นที่เชื่อมป่า เขาสนามเพรียง-คลองวังเจ้า

สำรวจพื้นที่เชื่อมป่า เขาสนามเพรียง-คลองวังเจ้า

ในแผนยุทธศาสตร์การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีกลยุทธ์ที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อยละ 40 ของประเทศ …

Read more สำรวจพื้นที่เชื่อมป่า เขาสนามเพรียง-คลองวังเจ้า