จับตามอง! ‘เขื่อนคาคอฟกาแตก’ หายนะภัยด้านนิเวศที่น่ากังวลที่สุดในยูเครน

จับตามอง! ‘เขื่อนคาคอฟกาแตก’ หายนะภัยด้านนิเวศที่น่ากังวลที่สุดในยูเครน

เขื่อนคาคอฟกาแตก ส่งผลกระทบให้ประชาชนในแคว้นเคอร์ซอน ทางตอนใต้ของประเทศยูเครนกว่า 40,000 ราย ต้องเร่ …

Read more จับตามอง! ‘เขื่อนคาคอฟกาแตก’ หายนะภัยด้านนิเวศที่น่ากังวลที่สุดในยูเครน

อาจมี ‘โลมา’ ตายไปกว่า 5,000 ตัว สังเวยชีวิตในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

อาจมี ‘โลมา’ ตายไปกว่า 5,000 ตัว สังเวยชีวิตในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

‘โลมา’ ตายไปกว่า 5,000 ตัว สังเวยชีวิตในสงครามรัสเซีย-ยูเครน นับตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพั …

Read more อาจมี ‘โลมา’ ตายไปกว่า 5,000 ตัว สังเวยชีวิตในสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และผลกระทบของกองทัพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และผลกระทบของกองทัพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โลกที่ปราศจากสงครามไม่เพียงแต่จะเป็นสถานที่ที่สงบสุขมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังจะมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้ …

Read more ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน และผลกระทบของกองทัพต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ