วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด ‘พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง’

วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด ‘พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง’

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประ …

Read more วันสิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้แนวคิด ‘พลิกฟื้นผืนดิน สู้วิกฤตภัยแล้ง’

ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ก็ควรเลิกใช้

ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ก็ควรเลิกใช้

วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีนั้น เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อ 47 ปีก่อน หรื …

Read more ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ก็ควรเลิกใช้