International Vulture Awareness Day ตระหนักรู้รักษ์แร้ง

International Vulture Awareness Day ตระหนักรู้รักษ์แร้ง

ทุกปีในวันเสาร์แรกของเดือนกันยายน เครือข่ายอนุรักษ์แร้งนานาชาติได้กำหนดให้เป็นวัน ‘Internation …

Read more International Vulture Awareness Day ตระหนักรู้รักษ์แร้ง

สานศิลป์สืบไพร นิทรรศการผลงานศิลปกรรม

สานศิลป์สืบไพร นิทรรศการผลงานศิลปกรรม

‘สานศิลป์สืบไพร’ นิทรรศการผลงานศิลปกรรม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ห้วยขาแข้ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 20 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2565

Read more สานศิลป์สืบไพร นิทรรศการผลงานศิลปกรรม

รับสมัครผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืนถิ่น” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนโครงการพญาแร้งคืนถิ่นฯ

รับสมัครผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืนถิ่น” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนโครงการพญาแร้งคืนถิ่นฯ

โครงการ “การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย” เปิดรับสมัคร… ผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืนถิ่น” …

Read more รับสมัครผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืนถิ่น” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนโครงการพญาแร้งคืนถิ่นฯ

รับสมัครผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืนถิ่น” เพื่อสนับสนุนโครงการพญาแร้งคืนถิ่นฯ

รับสมัครผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืนถิ่น” เพื่อสนับสนุนโครงการพญาแร้งคืนถิ่นฯ

โครงการ “การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย” เปิดรับสมัคร… ผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืน …

Read more รับสมัครผู้ร่วมทริป “พญาแร้งคืนถิ่น” เพื่อสนับสนุนโครงการพญาแร้งคืนถิ่นฯ

ส่งแร้งกลับบ้าน หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ส่งแร้งกลับบ้าน หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.65 คณะทำงานโครงการ ‘การฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย’ ไ …

Read more ส่งแร้งกลับบ้าน หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ส่งแร้งกลับบ้าน – หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ส่งแร้งกลับบ้าน – หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 ซึ่งถือได้ว่า เป็นวันแห่งโศนาฎกรรมที่ทำให้ ‘พญาแร้ง’ ฝ …

Read more ส่งแร้งกลับบ้าน – หลังแร้งฝูงสุดท้ายตายเกือบยกฝูงเมื่อ 30 ปีที่แล้ว

ความหวังในการฟื้นฟู ‘พญาแร้ง’ ให้กลับมาโบยบินเหนือน่านฟ้าป่าห้วยขาแข้งอีกครั้ง

ความหวังในการฟื้นฟู ‘พญาแร้ง’ ให้กลับมาโบยบินเหนือน่านฟ้าป่าห้วยขาแข้งอีกครั้ง

ความหวังในการฟื้นฟู ‘พญาแร้ง’ ให้กลับมาโบยบินเหนือน่านฟ้าป่าห้วยขาแข้งอีกครั้ง . ชวนทำความรู้จักเรื่ …

Read more ความหวังในการฟื้นฟู ‘พญาแร้ง’ ให้กลับมาโบยบินเหนือน่านฟ้าป่าห้วยขาแข้งอีกครั้ง

ขาดแร้ง ขาดความสมดุล เหตุการณ์ที่ทำให้แร้งสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

ขาดแร้ง ขาดความสมดุล เหตุการณ์ที่ทำให้แร้งสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

ขาดแร้ง ขาดความสมดุล . ความเดิมตอนที่แล้ว เราจบตรงที่แร้งประจำถิ่นของไทยทั้ง 3 ชนิด อยู่ในสถานะสูญพั …

Read more ขาดแร้ง ขาดความสมดุล เหตุการณ์ที่ทำให้แร้งสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย

ความเชื่อ-การค้าสัตว์ป่า เป็นต้นเหตุให้แร้งทั่วทวีปแอฟริกาตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

ความเชื่อ-การค้าสัตว์ป่า เป็นต้นเหตุให้แร้งทั่วทวีปแอฟริกาตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

ทวีปแอฟริกา ปี 2011 หรือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว – เกิดเหตุสลดขึ้นกับแร้งกว่า 2,000 ตัว ที่ได้ทยอยจบ …

Read more ความเชื่อ-การค้าสัตว์ป่า เป็นต้นเหตุให้แร้งทั่วทวีปแอฟริกาตกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์

โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ต้นแบบในการฟื้นฟูประชากรแร้งในพื้นที่ธรรมชาติ

โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ต้นแบบในการฟื้นฟูประชากรแร้งในพื้นที่ธรรมชาติ

หลังจากเกิดโศกนาฏกรรมใจกลางผืนป่าห้วยขาแข้ง ในปี 2535 ที่ทำให้พญาแร้งล้มตายเกือบยกฝูงและเรียกได้ว่าส …

Read more โครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้งในถิ่นอาศัยของประเทศไทย ต้นแบบในการฟื้นฟูประชากรแร้งในพื้นที่ธรรมชาติ