เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย บนเวที COP26

เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย บนเวที COP26

การประชุม COP26 หรือการประชุมผู้นำรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส …

Read more เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทย บนเวที COP26

หนังสือตอบกลับ เรื่อง ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทอิตาเลียนไทย

หนังสือตอบกลับ เรื่อง ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทอิตาเลียนไทย

จากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ภาคประชาชน ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้รัฐบาล เพื่อกดดันรัฐบ …

Read more หนังสือตอบกลับ เรื่อง ทบทวนการจัดซื้อจัดจ้างบริษัทอิตาเลียนไทย

คำถามในรอยแหว่งเว้าบนเชิงดอยสุเทพ

คำถามในรอยแหว่งเว้าบนเชิงดอยสุเทพ

ภาพถ่ายทางอากาศ (จากโปรแกรม google earth) บริเวณเชิงดอยสุเทพในปี พ.ศ.2556 แสดงพื้นที่สีเขียว เป็นผืน …

Read more คำถามในรอยแหว่งเว้าบนเชิงดอยสุเทพ

ไทยขาดมาตรการควบคุมก๊าซเรือนกระจก หวั่นผิดคำพูดที่ให้ไว้ในเวที COP21

ไทยขาดมาตรการควบคุมก๊าซเรือนกระจก หวั่นผิดคำพูดที่ให้ไว้ในเวที COP21

อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสาเหตุหลักของการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดผลกระท …

Read more ไทยขาดมาตรการควบคุมก๊าซเรือนกระจก หวั่นผิดคำพูดที่ให้ไว้ในเวที COP21