สำรวจศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก

สำรวจศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก

ปลายเดือนเมษายน ทีมงานเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พร้อมด้วยนักวิชาการด้านนิเวศวิทยา เดินทางลงพื้ …

Read more สำรวจศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าพิษณุโลก

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว วันที่ 27-29 เม.ย. …

Read more อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการสื่อความหมาย แก่จนท. ศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯ เขาเขียว

อบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ที่ทุ่งใหญ่ตะวันตก

อบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ที่ทุ่งใหญ่ตะวันตก

27 – 29 มีนาคม 2561 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดกิจกรรมอบรมการสื่อความหมายด้านธรรมชาติ แก่เจ้าหน้าที่ฝ่า …

Read more อบรมนักสื่อความหมายธรรมชาติ ที่ทุ่งใหญ่ตะวันตก