มองปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือ และการดูแลธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา ในมุมกฤตย์ เยี่ยมเมธากร

มองปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือ และการดูแลธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา ในมุมกฤตย์ เยี่ยมเมธากร

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางภาคเหนือกลายเป็นที่จับตาของสังคมในวงกว้า …

Read more มองปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาคเหนือ และการดูแลธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชา ในมุมกฤตย์ เยี่ยมเมธากร

Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร

ศาสตร์พระราชาคืออะไรก็ได้ ที่ไม่ฝืนหรือไม่เดินย้อนกับธรรมชาติ หลาย ๆ ประเทศได้มีการนำศาสตร์พระราชาไป …

Read more Seub Inspire EP.3 l ศาสตร์พระราชากับการดูแลสิ่งแวดล้อม – กฤตย์ เยี่ยมเมธากร