ร่วมปกป้องผืนป่าสัตว์ป่า ผ่าน บัตรสะสมแต้มบางจาก

ร่วมปกป้องผืนป่าสัตว์ป่า ผ่าน บัตรสะสมแต้มบางจาก

อีกหนึ่งช่องทางสนับสนุนการรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ง่ายๆ เพียงแค่เติมน้ำมัน แล้วสะสมแต้มผ่านบัตร Bangchak-cards (Diesel club, Gasohol club)

ทุกครั้งที่เติมน้ำมันที่บางจากคุณจะได้ช่วยสนับสนุนการรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยการสะสมแต้มผ่านบัตร Bangchak-cards (Diesel club, Gasohol club) และนำคะแนนสะสมนั้นบริจาคให้มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกบัตรบางจาก (บัตรแก๊สโซฮอล์ และบัตรดีเซล )

1. สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.bcpgreenclub.com

2. เลือกที่เมนู “สมัครบัตรฟรี”

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว ในส่วนของเหตุผลในการสมัครสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ หากประสงค์จะบริจาคให้องค์กรการกุศลเลือกได้เพียง 1 มูลนิธิ (จาก 12 มูลนิธิ)

4. ทางบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จะจัดส่งบัตรสมาชิกไปให้ทางไปรษณีย์

ในการนำคะแนนที่ได้รับบริจาคให้แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรนั้น ผู้ประสงค์สามารถบริจาคได้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี (จะมี SMS แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้า)

หากสมาชิกประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการบริจาค สามารถติดต่อได้ที่ Call Center 02-576-5678

ขอขอบคุณที่ร่วมปกป้องผืนป่า สัตว์ป่า เพื่อความยั่งยืนของทุกชีวิตกับมูลนิธิสืบนาคะเสถีย