“สืบ นาคะเสถียร” คำสั่งสุดท้าย จดหมาย วันที่ 1 กันยายน 2533

“สืบ นาคะเสถียร” คำสั่งสุดท้าย จดหมาย วันที่ 1 กันยายน 2533

ข้อความสุดท้าย ในจดหมาย ของ “สืบ นาคะเสถียร”

เช้าวันที่ 1 กันยายน 2533 สืบ นาคะเสถียร ได้ชำระสะสางภาระหน้าที่รับผิดชอบและทรัพย์สินส่วนตัวที่คั่งค้างมอบหมายเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆให้กับคนสนิทใกล้ชิดเป็นผู้ดูแลและเป็นธุระส่งคืนเจ้าของบนกระดาษบันทึกข้อความของหน่วยงาน

กระดาษแผ่นหนึ่ง สืบ นาคะเสถียร ได้เขียนข้อความเอาไว้ว่าผมมีเจตนาที่จะฆ่าตัวเอง โดยไม่มีผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ทั้งสิ้น”

ลงชื่อ สืบ นาคะเสถียร 31 ส.ค. 33

 

อ่านประวัติย่อ สืบ นาคะเสถียร