สืบสัตว์ป่า EP5 : ควายป่า แห่งป่าห้วยขาแข้ง

สืบสัตว์ป่า EP5 : ควายป่า แห่งป่าห้วยขาแข้ง

บรรยากาศการเรียนการสอนคอร์สธรรมชาติออนไลน์ ซีซั่น 1 “สืบสัตว์ป่า” บทที่ 5 เรื่อง “มหิงสา” ควายป่าแห่งห้วยขาแข้ง วิทยากรโดย กมลเนตร จันทร์แก้ว (พี่จ๋า) และนรเศรษฐ์ เขียวศรี (พี่นุ๊ก)