โครงการติดตามกวางผา เจตนาที่สืบต่อ – สู่งานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

โครงการติดตามกวางผา เจตนาที่สืบต่อ – สู่งานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

ด้วยปี 2563 จะครบวาระ 30 ปีการจากไปของ สืบ นาคะเสถียร เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ ด้านอนุรักษ์สัตว์ป่าและงานด้านวิชาการของคุณสืบ นาคะเสถียร โดยเฉพาะงานศึกษาวิจัยกวางผา ซึ่งเป็นงานวิจัยสัตว์ป่าชิ้นแรกๆ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงร่วมกับสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า  อมก๋อย สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ดำเนินโครงการติดตามกวางผา เจตนาที่สืบต่อ : สู่งานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร โดยมีระยะเวลา เมษายน 2562 – ธันวาคม 2563 เพื่อศึกษาพฤติกรรม ตลอดจนพื้นที่การใช้ประโยชน์ของกวางผา จากการติดตามสัญญาณจากระบบดาวเทียม ตลอดจนมีการฟื้นฟู ดูแลพื้นที่อยู่อาศัยของกวางผาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเสนอเรื่องราวการอนุรักษ์กวางผาสู่สาธารณะชน ในวาระครบรอบ 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

ในส่วนของการดำเนินกิจกรรม มูลนิธิฯขอเปิดรับการสนับสนุนในส่วนของปลอกคอวิทยุสัญญาณดาวเทียม (Collar) เพื่อใช้ในการติดตามและเก็บข้อมูลกวาง โดยจะใส่ปลอกคอฯกับกวางผาที่จะดำเนินการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 4 ตัว และติดกับกวางผาในธรรมชาติ 4 ตัว

ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนของตัวปลอกคอวิทยุสัญญาณดาวเทียม (Collar) รวมค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม ประมาณ 200,000 บาท/อัน ในการดำเนินโครงการใช้ ปลอกคอฯ 8 อัน มูลค่ารวม 1,600,000 บาท

ผู้สนใจสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รายละเอียดและช่องทางการสนับสนุนตามภาพด้านล่าง)