รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่ากรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต เม.ย. – ต.ค. 2565

รายงานการช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่ากรณีบาดเจ็บ-เสียชีวิต เม.ย. – ต.ค. 2565

ระหว่างเดือนเมษายน – ตุลาคม 2565 กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จำนวน  7 ราย และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน 22 ราย รวมเป็นจำนวนเงินการช่วยเหลือทั้งสิ้น 194,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ให้การให้ความช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีเสียชีวิต

1. นายเสาร์แก้ว เรือนใจ พนักงานจ้างเหมา บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานประจำหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำดอยผาหิ้ง เสียชีวิตจากเหตุถูกคนร้าย(ล่าสัตว์)ใช้อาวุธปืนยิงรอบคอ ระหว่างปฎิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

2. นายสมหมาย ยกฉวี พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองยัน เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

3. นายสมเกียรติ แสนละเอียด พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำหน่วยจัดการต้นน้ำสะแกกรัง เสียชีวิตจากอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับระหว่างปฎิบัติงาน ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

4. นายกฤษณะ ก้านทอง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักาษพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ระหว่างเดินทางนำส่งแบบบันทึกข้อมูลฯ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

5. นายกานต์ สิงหะ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ระหว่างนำเอกสารรายงานการลาดตระเวนไปส่งสำนักงานเขตฯ ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

6. นายบุญฤทธิ์ ก๋าวิตา พนักงานราชการ ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานประจำ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างการสำรวจพื้นที่ในเขตน้ำตกแม่ไพร ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

7. นายอาทิตย์ ผิวงาม พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติทับลาน เสียชีวิตจากเหตุถูกช้างป่าทำร้าย ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือครอบครัวเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

ให้การให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่ากรณีได้รับบาดเจ็บ

1. นายศราวุธ สุวรรณ์ลำ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกกิ่งไม้ฟาดบริเวณชายโครงขวา ระหว่างตัดลิดกิ่งไม้บริเวณสำนักงานฯ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

2. วรพจน์ พิรักษา พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานเเห่งชาติตาดหมอก ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุกระทิงพุ่งชนขณะลาดตระเวน ด้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

3. นายพงษ์พัฒน์ อาดนนท์ลา พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติภูซาง ได้รับบาดเจ็บจากเหตุท่อนไม้ขนาดใหญ่หล่มทับมือขวา ระหว่างปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

4. นายวิชาญ ต่ายมี พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุคนร้ายยิง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

5. นายชัยกร สาครการเกด พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บศีรษะแตก จากเหตุเจ้าหน้าที่ฯเข้าตรวจสอบการลักลอบขนไม้แปรรูปจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

6. นายอำนาจ ฉัตรชัยเจนกุล พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บบริเวณใบหน้า ริมฝีปากแตกจากเหตุเจ้าหน้าที่ฯเข้าตรวจสอบการลักลอบขนไม้แปรรูปจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

7. นายศักดิ์ชัย อุปลาบัตร พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและตามลำตัว จากเหตุเจ้าหน้าที่ฯเข้าตรวจสอบการลักลอบขนไม้แปรรูปจากป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

8. นายรพินทร์ ทองพิเศษนพคุณ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

9. นายสุทธิชัย  นันตา พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

10. นายธีรพงษ์ ชัยสุวรรณ์ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

11. นายเกรียงไกร อิ่นคำ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

12. นายสมศักดิ์ แต๊ะเทอ บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

13. นายสุวิทย์ พุทธเสน บุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติผาแดง ได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายที่หน่วยพิทักษ์ป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

14. นายกนก ใหญ่รักษ์ บุคคลภายนอกปฏิบัติงานอนุรักษ์และงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักาษพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา  ประสบอุบัติเหตุลื่นล้มทำให้ข้อมือขวาหัก ระหว่างปฏิบัติงานลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท

15. นายมะซูบรี กาเยาะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการหูอื้อ จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

16. นายวสามัน มานะสะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการปวดหูซ้าย ไหล่ซ้ายและแน่นหน้าอก จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

17. นายอิสสะมะแอ มูนะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการมึนศรีษะ และแน่นหน้าอกจากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

18. นายสุไลมาน มะอูเซ็ง พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการเวียนศีรษะ ใจสั่น จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

19. นายมะซอและ เซ็งเลาะ พนักงานราชการ ตำเเหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี มีอาการหูอื้อ แน่นหน้าอก จากผลกระทบของอุบัติเหตุระเบิดระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

20. นายธนาดล พันธ์ทอง บุคคลภายนอกปฎิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง  ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ระหว่างเดินทางกลับหน่วยฯหลังจากการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

21. นายจำนงค์ ทวีทอง พนักงานจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งบริการนักท่องเที่ยว ปฏิบัติงานประจำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนอง ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ ระหว่างเดินทางกลับหน่วยฯหลังจากการลาดตระเวน ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท

22. นายวาสนา กมลสินธุ์ บุคคลภายนอกปฎิบัติงานป้องกันรักษาป่า ปฏิบัติงานประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว ได้รับบาดเจ็บจากการถูกช้างป่าเหยียบบริเวณขาขวา ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ผลักดันช้างป่า ได้ให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส