Thailand Outdoor Shop มอบเสื้อแก่เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูประชากรกวางผา

Thailand Outdoor Shop มอบเสื้อแก่เจ้าหน้าที่โครงการฟื้นฟูประชากรกวางผา

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้รับการสนับสนุนเสื้อเดินป่า แบรนด์ Kühl (คูล) จำนวน 40 ตัว จาก Thailand Outdoor Shop เพื่อนำมาทำเสื้อของโครงการฯ มอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในโครงการฟื้นฟูประชากรกวางผา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว

เสื้อดังกล่าวเป็นเสื้อเดินป่าที่มีลักษณะเฉพาะตัว ออกแบบมาให้ผู้สวมใส่มีความคล่องตัว เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ ทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังเป็นสร้างภาพลักษณ์ และสื่อสารการทำงานของโครงการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิงาน ขอขอบคุณ Thailand Outdoor Shop ที่เห็นความสำคัญของของเจ้าหน้าที่และให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ผ่านการสนับสนุนในครั้งนี้

ผู้สนใจเกี่ยวกับโครงการติดตามกวางผาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการติดตามกวางผา เจตนาที่สืบต่อ – สู่งานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

และติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการที่ผ่านมา ได้ที่