เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมแนวร่วมในพื้นที่ ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อควบคุมไฟป่า เขาไม้กระทู้ อ.แม่วงก์

เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พร้อมแนวร่วมในพื้นที่ ร่วมทำแนวกันไฟ เพื่อควบคุมไฟป่า เขาไม้กระทู้  อ.แม่วงก์

เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ฝ่ายปกครอง องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแนวร่วมต่าง ๆ ในพื้นที่ร่วมกันทำแนวกันไฟ เพื่อควบคุมและดับไฟป่า ในพื้นที่เขาไม้กระทู้ อ.แม่วงก์ จ.ครสวรรค์

“เขาไม้กระทู้” เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอแม่วงก์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเขาสูงชัน ทัศนียภาพดี  สวยงาม จุดสูงสุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 500 เมตร สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล ทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ด้านทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดกำแพงเพชร ทอดยาวถึงอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความยาวประมาณ 22 กม. มีพื้นที่รวมประมาณ 30,000 ไร่  เดิมนั้น เขาไม้กระทู้เป็นภูเขาที่มีสภาพเป็นเขาหัวโล้น ต่อมามีโครงการอันมาจากพระราชดำริ เข้ามาดำเนินการช่วยพัฒนาอาชีพ ยกระดับความเป็นอยู่ของราษฎร และช่วยฟื้นฟูป่า จนกลายกลับมาเป็นป่าที่สมบูรณ์ ยังผลให้ราษฎรมีน้ำประปาภูเขาใช้ได้ตลอดปี ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำลังดำเนินการเตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

สาเหตุของปัญหา

เขาไม้กระทู้  อยู่ใกล้เมืองมีชุมชนอาศัยอยู่โดยรอบ มีสภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชัน และมีสภาพป่าเป็นป่ายุบ คือ เป็นป่าที่ต้นไม้ล้มตายทับถมกัน โดยส่วนใหญ่เป็นไม้ประเภทมีหนามและเถาวัลย์ จึงทำให้ง่ายต่อการติดไฟ แต่ยากต่อการเข้าควบคุมและดับไฟประกอบกับพบว่าบริเวณที่เกิดไฟมีหลายแห่ง และมีไฟเกิดขึ้นใหม่หลายแห่งอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเริ่มพบเห็นไฟไหม้ป่าเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 

การเข้าไปควบคุมไฟป่า

หลังจากเกิดเหตุนายสิงหนาท ชัยวัง หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประสานขอเข้าดับไฟกับนายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอแม่วงก์ และลงพื้นที่ร่วมกันวางแผนการเข้าควบคุมดับไฟป่าอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้แจ้งนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการป้องกันรักษาป่า ที่ 4 (ปางสัก) เพื่อเข้าช่วยเสริมกำลังของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่านครสวรรค์ 

ซึ่งขณะนี้ เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ฝ่ายปกครอง องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ราษฎรในพื้นที่ และแนวร่วมต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอแม่วงก์ อบต.แม่เล่ย์ อบต.แม่วงก์ ผู้ใหญ่บ้านถังแดง บ้านปางชัย บ้านใหม่เจ้าพระยา บ้านปางมะละกอ บ้านปางสุด บ้านทวีคูณ บ้านธารมะยม บ้านปางสุด บ้านแม่วงก์ และกลุ่มอนุรักษ์ป่าแม่วงก์ กำลังร่วมกันเข้าดำเนินการทำแนวกันไฟ เพื่อควบคุมและดับไฟมาอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า พักค้างแรมในพื้นที่ คาดว่าหากไม่มีไฟเกิดขึ้นมาใหม่ จะสามารถควบคุมได้ในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ได้บูรณาการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า จากสถานีดับไฟป่าใกล้เคียง  คือสถานีควบคุมไฟป่าห้วยขาแข้ง และสถานีควบคุมไฟป่าบ้านเล็กในป่า-ใหญ่ จังหวัดกำแพงเพชร เข้าควบคุมและดับไฟ 

รวมทั้งได้รับรายงานแจ้งจากนายจักกฤช สิงห์ธนสาร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่าว่าได้รับการประสานจาก นายนิโรจน์  สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จะประสานระดมกำลังเครือข่ายเจ้าหน้าที่ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าช่วยกันทำแนวกันไฟ เพื่อควบคุมไฟป่า ในเวลา 15.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

 


ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)