ความคืบหน้าโครงการสร้างจุดสกัดสามแยกปางวัว-เด่นหญ้าขัด

ความคืบหน้าโครงการสร้างจุดสกัดสามแยกปางวัว-เด่นหญ้าขัด

เมื่อวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมามูลนิธิสืบนาคะเสถียรร่วมกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว พร้อมทั้งสถาปนิกอาสา จากบริษัท แปลน สตูดิโอ จำกัด ลงพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เพื่อดำเนินการสร้างจุดสกัดชั่งคราว บริเวณสามแยกเด่นหญ้าขัด-ปางวัว (เส้นทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาว)

เบื้องต้นได้ดำเนินการด้านโครงสร้างไปแล้ว 80 เปอร์เซ็นต์ เหลืองานปูพื้น ผนัง และประตู ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยจุดสกัดแห่งนี้จะเป็นทั้งที่ทำการและที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเท่าทันต่อสถานการณ์ ทั้งในช่วงการท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาวจุดสกัดแห่งนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นจุดพักและจุดปฐมพยาบาลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวต่อไปในอนาคต

สำหรับดอยเชียงดาวนั้นเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนสูงชันสลับซับซ้อน ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 300-2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเล จัดได้ว่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งยังอุดมไปด้วยป่าดงดิบเขาและป่าหลายประเภทคละกันไป มีสัตว์ป่าหลากหลายชนิดอาศัยอยู่อย่างชุกชุม เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสงวนคือ กวางผา และเลียงผา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีสังคมพืชกึ่งอัลไพน์ (subalpine) อีกด้วย ยอดเขาที่สูงที่สุดคือยอดดอยหลวงเชียงดาว มีความสูง 2,225 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง

จากผลการลาดตระเวนเชิงคุณภาพพบว่าพื้นที่บริเวณสามแยกเด่นหญ้าขัด-ปางวัว เป็นพื้นที่ที่กลุ่มพรานใช้เป็นเส้นทางเข้ามาล่าสัตว์ โดยที่ผ่านมาพบว่าผู้กระทำผิดเข้ามาทางเส้นทางปางวัว ทั้งบางช่วงยังมีนักท่องเที่ยวแอบใช้เส้นทางนี้เข้ามาท่องเที่ยวยังดอยหลวงเชียงดาว ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวจึงเห็นว่า ควรจะมีการสร้างจุดสกัดบริเวณสามแยกเด่นหญ้าขัด-ปางวัว เพื่อเป็นจุดสกัดกั้นการกระทำผิด และเป็นจุดที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะใช้เส้นทางนี้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวดอยหลวงเชียงดาว

และด้วยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากหน่วยพิทักษ์ป่าและยากแก่การเข้าถึง การที่มีจุดสกัดตรงส่วนนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาวต่อไปในอนาคต


 

ผู้เขียน

+ posts

ถ่ายภาพเพื่อบันทึกเรื่องราว และบางคราวก็เอาภาพมาเล่าเรื่อง มีความสุขกับการดริปกาแฟ และชื่นชมแคตตัส