สาส์นสืบ – อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

สาส์นสืบ – อาชญากรรมการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ

เราจะทำอย่างไรได้บ้างเพื่อหยุดการค้าสัตว์ป่า

การให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสัตว์ป่าแต่ละชนิดในระบบนิเวศเป็นสิ่งสำคัญ สัตว์แต่ละตัวใรบทบาทในธรรใชาติแตกต่างกัน และสัตว์แต่ละชนิดล้วนต่างมีหน้าที่ที่ที่พวกมันจะต้องทำงาน ถ้าขาดสัตว์ชนิดใดไปในระบบนิเวศนั้นย่อมเสียสมดุล

หลายครั้งพบว่า เมื่อเราไม่รู้จักแม้แต่ชื่อของสัตว์ ก็ไม่อาจเชื่อมโยงได้ถึงบทบาทหน้าที่ที่แท้จริงของมันในระบบนิเวศ

การให้ความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน ณ ตอนนี้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

ในสาส์นสืบเล่มนี้ก็เช่นเดียวกัน เราพยายามบรรจุแหล่งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดต่างๆ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการดำเนินการหากพบเห็นการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนช่วยในการหยุดยั้งเรื่องที่น่าหดหู่นี้ได้