สาส์นสืบ – รำลึก 10 ปี สืบ นาคะเสถียร

สาส์นสืบ – รำลึก 10 ปี สืบ นาคะเสถียร

10 ปี แห่งการจากไปของคุณสืบ นาคะเสถียร ถ้าจะว่านานก็เหมือนนาน และถ้าเป็นคนที่ต้องทำงานเพื่อสานต่อเจตนาของคุณสืบแล้ว ดูเหมือนวันเวลาเพิ่งผ่านไปไม่นานเท่าไหร่ 10 ปี ที่ต้องทำงานภายใต้อุดมการณ์ป้องกันรักษาป่าไม้ สัตว์ป่า ไม่ให้ลดน้อยถอยลง

ถึงวันนี้มีความเข้าใจคุณสืบเป็นอย่างยิ่งว่า ทำไมคุณสืบต้องทำการเช่นนั้น เข้าใจเป็นอย่างดีว่าภายใต้สถานการณ์ปัญหาป่าไม้ สัตว์ป่าที่กดดัน ทำให้คนทำงานอนุรักษ์ไม่มีทางเลือกมากนัก เข้าใจการตั้งความหวังจากคนที่มีอำนาจ ผู้กุมนโยบาย เป็นเรื่องที่หวังไม่ได้ เพราะท่านทั้งหลายไม่มีทางเข้าใจ ไม่สนับสนุน ไม่ยินยอมพร้อมใจใดๆ จึงทำให้ไม่มีทางออกสำหรับคนที่มุ่งมั่น จริงจังในทำงาน

ปัญหาของป่าไม้ สัตว์ป่า เป็นเรื่องที่ถ้าได้มองจริงๆ แล้วแทบไม่มีทางออก เพราะปัญหาสำคัญของการทำลายป่าส่วนใหญ่มาจากนโยบายรัฐ นโยบายที่ออกมาแต่ละครั้งก็มีส่วนทำให้ป่าพัง ไม่มีใครมองแบบภาพรวม ที่จะนึกถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบนิเวศ ส่งผลให้ทุกวันนี้ปัญหาการทำลายป่าไม้ รังแกสัตว์ป่าจึงยังเกิดขึ้นมีอยู่

ราวกับว่าเสียงตะโกนของคุณสืบ เมื่อ 10 ปีก่อน มิได้ส่งผลอะไรต่อจิตสำนึกของคนในสังคม