10 เดือนหลังติดตั้งโซลาร์เซลล์ สำนักงานมูลนิธิสืบฯ ค่าไฟลดลงไหม?

10 เดือนหลังติดตั้งโซลาร์เซลล์ สำนักงานมูลนิธิสืบฯ ค่าไฟลดลงไหม?

มูลนิธิสืบฯ ได้ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดใช้พลังงานในสำนักงาน โดยเริ่มทดลองใช้งานมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม 2561 การติดตั้งแผงโซลลาร์เซลล์เป็นส่วนหนึ่งในงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เรื่องการจัดการภายใน ที่ต้องการให้เป็น “สำนักงานประหยัดพลังงาน” ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นการเรียนรู้เรื่องการใช้พลังงานทดแทนแก่ตัวองค์กร

จนถึงวันนี้รวมระยะเวลา 10 เดือนที่สำนักงานใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ โดยเราได้เก็บข้อมูลและติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

 

 

ปริมาณการใช้พลังงานที่วัดได้จากอัตราค่าไฟต่อเดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 – กุมภาพันธ์ 2562 ได้ดังนี้

กุมภาพันธ์ 2562       อัตราค่าไฟ  5,053.22 บาท
มกราคม 2562         อัตราค่าไฟ  4,638.27 บาท
ธันวาคม 2561         อัตราค่าไฟ  5,250.87 บาท
พฤศจิกายน 2561    อัตราค่าไฟ  5,749.60 บาท
ตุลาคม 2561           อัตราค่าไฟ  6,589.36 บาท
กันยายน 2561        อัตราค่าไฟ  5,621.72 บาท
สิงหาคม 2561         อัตราค่าไฟ  6,751.34 บาท
กรกฎาคม 2561      อัตราค่าไฟ  7,996.05 บาท
มิถุนายน 2561        อัตราค่าไฟ 7,689.14 บาท
พฤษภาคม 2561     อัตราค่าไฟ 7,701.92 บาท
เมษายน 2561         อัตราค่าไฟ 7,181.88 บาท (ก่อนติดตั้ง)
มีนาคม 2561          อัตราค่าไฟ 7,471.73 บาท (ก่อนติดตั้ง)
กุมภาพันธ์ 2561     อัตราค่าไฟ 6,627.72 บาท (ก่อนติดตั้ง)

 

 

ชมพูนุช กอกัน เจ้าหน้าที่สำนักงานมูลนิธิสืบฯ ให้ข้อมูลว่าอัตราค่าไฟในแต่ละเดือนขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และฤดูกาลซึ่งหากในช่วงฝนตก ก็ไม่สามารถดึงพลังงานมาใช้ได้

จากข้อมูลแสดงอัตราค่าไฟต่อเดือนจะเห็นได้ว่า แม้ในช่วงแรกหลังการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และเริ่มทดลองใช้งานในเดือนพฤษภาคม2561 อัตราค่าไฟอาจยังไม่ลดลงจากช่วงก่อนติดตั้ง แต่ที่น่าสนใจคือตั้งแต่เดือนสิงหาคม2561 ถึง กุมภาพันธ์2562 อัตราค่าไฟในแต่ละเดือนลดลงต่อเนื่อง แม้อาจจะมีช่วงผกผันขึ้นลงอยู่บ้าง แต่อัตราค่าไฟจะไม่สูงเกินไปจากช่วงก่อนติดตั้ง

ชมพูนุช กอกัน บอกกับเราอีกว่าค่าไฟต่อเดือนลดลงเฉลี่ยประมาณหนึ่งถึงสองพันบาท แม้ค่าไฟอาจไม่ได้ลงลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี และคิดว่าหลังจากนี้อาจเห็นตัวเลขค่าไฟลดลงอีก

 

 

 


เรียบเรียง นรินทร์  ปากบารา เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร