ลาดตระเวนร่วมรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

ลาดตระเวนร่วมรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

ปลายเดือนกุมภาพันธ์ กอ.รมน.จ.สุพรรณบุรี หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) สพ.2 (ห้วยขนุน) อช.พุเตย ป่าไม้จังหวัด คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อนห้วยหินลาด มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และตำรวจ ร่วมลาดตระเวนดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู

 

 

กิจกรรมการเดินลาดตระเวนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลรักษาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าพุระกำและป่าเขาห้วยพลูจากหลายภาคส่วน โดยเริ่มทดลองใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงานป้องกันรักษาป่า เพื่อนำไปวิเคราะห์ และวางแผนในการดูแลรักษาผืนป่าในอนาคต

สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู อยู่ในพื้นที่ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ติดกับอุทยานแห่งชาติพุเตย มีลักษณะเป็นป่าไผ่ (ไผ่นวลและไผ่ลวก) สลับกับไม้ยืนต้นที่กำลังฟื้นตัว เช่นไม้แดง ไม้สวอง และมีมะม่วงป่า ผักหวาน ปะปน ในอดีตเป็นพื้นที่สัมปทานไม้ จึงไม่ค่อยมีไม้ขนาดใหญ่มากนัก

ปัจจุบันป่าเริ่มฟื้นตัว พื้นที่บางส่วนถูกจัดตั้งเป็นป่าชุมชน มีคณะกรรมการป่าชุมชนร่วมดูรักษาและใช้ประโยชน์ตามกฎระเบียบการจัดตั้งป่าชุมชน

อย่างไรก็ตามพบว่าพื้นที่ยังถูกคุกคามจากการลักลอบเข้ามาทำไม้ รวมถึงช่วงฤดูเก็บหาของป่า

 

 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมีส่วนรวมสนับสนุนงานลาดตระเวนพื้นที่ตามแผนงานในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตกโดยการทำงานร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าผลักดันให้แต่ละหน่วยฯ มีการลาดตระเวน

สำหรับการลาดตระเวนครั้งที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งพิเศษ เนื่องจากมีหลายภาคส่วนใน จ.สุพรรณบุรี มาร่วมด้วย อย่าง กอ.รมน. หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) สพ.2 (ห้วยขนุน) อช.พุเตย ป่าไม้จังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อนห้วยหินลาดและทหารตำรวจ

 

 

ติดตามเรื่องราวงานดูแลพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งหมดได้ที่ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในผืนป่าตะวันตก

 

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสียรผ่านการสมทบทุนผ่านบัญชีธนาคาร

 


รายงาน เกษียร จันทร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียงเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร