ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู

ลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู

ต้นเดือนพฤษภาคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียร สนับสนุนกิจกรมลาดตระเวนแก่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 (ด่านช้าง) เพื่อลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู มีพื้นที่ติดต่อกับอุทยานแห่งชาติพุเตย

การสนับสนุนงานลาดตระเวนพื้นที่ป่าสงวนที่อยู่ติดกับป่าอนุรักษ์ บ้างเรียกว่าป่ากันชนนั้น ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งมีกรมป่าไม้เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ดูแลรักษารวมถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2484 หากควบคุมดูแลรักษาไว้ได้ นั่นก็หมายถึงพื้นที่อนุรักษ์ย่อมได้รับการปกป้องคุ้มครองไปด้วย

ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ มีลักษณะทางกายภาพเป็นป่าเขาพุระกำและป่าเขาห้วยพลู ป่าเบญจพรรณสลับป่าเต็งรัง ป่าไผ่รวก หน่อไม้ ผักหวาน เห็ดโคน สมุนไพร มีลำห้วยตะเพินไหลผ่านก่อนไหลลงอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน สัตว์ป่ามีเก้ง หมูป่า เต่าเหลือง ตะกวด ไก่ป่า หมาใน นก กระรอก กระแต ผึ้ง ต่อ แตน

นอกจากนี้พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นที่ตั้งของป่าชุมชนบ้านละว้าวังควาย ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยเป็นแหล่งอาหารหาอยู่หากินของชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บหาของป่าตามฤดูกาล หน่อไม้ เห็ดโคน ผักหวานป่า สมุนไพร นอกจากเป็นอาหารแล้วยังเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนจากการหาของป่าขาย แต่ต้องเป็นการใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่าอย่างรู้จักพอเพียงเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

แม้จะมีการใช้ประโยชน์แต่ป่าชุมชนแห่งนี้ก็มีกฎกติกาที่ต้องดูแลควบคู่กันไปด้วย โดยข้อห้ามอาทิ เรื่องของการบุกรุกแผ้วถาง การลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้ การจุดไฟ การขออนุญาตเข้าไปตัดไม้ใช้สอยตามความจำเป็นต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการป่าชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้เสียก่อน เพื่อป้องกันการตัดอย่างเกินขอบเขต

 

ร่วมรักษาผืนป่าใหญ้กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผ่านบัตรสะสมแต้มบางจาก

 


รายงาน เกษียร จันทร เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร