ภารกิจร่วมรักษา ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก – ลำคลองงู – เขาแหลม

ภารกิจร่วมรักษา ป่าทุ่งใหญ่ด้านตะวันตก – ลำคลองงู – เขาแหลม

7 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จัดประชุมรายงานผลการลาดตระเวนร่วมกันระหว่างพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก อุทยานแห่งชาติลำคลองงู และอุทยานแห่งชาติเขาแหลม

พื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 3 แห่ง เป็นผืนป่าที่มีพื้นที่เชื่อมต่อถึงกัน ซึ่งในพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตพื้นที่อนุรักษ์นั้นยังคงสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ แต่ขณะเดียวกันพบว่ามีภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วง จำเป็นต้องวางมาตรการเพื่อป้องปรามภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น

นายณัฐศักดิ์ ใจปลื้ม เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร อธิบายถึงที่มาการจัดประชุมสรุปผลการลาดตระเวนร่วมกันทั้ง 3 พื้นที่ว่า เพื่อให้แต่ละพื้นที่ได้ทราบถึงผลการลาดตระเวนของพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งสิ่งที่พบ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนภัยคุกคาม เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขปัญญาต่างๆ เหล่านั้นร่วมกัน ตลอดจนการนำไปปรับแก้ไขในการลาดตระเวนครั้งต่อไปในแต่ละพื้นที่

การลาดตระเวนของพื้นที่อนุรักษ์ทั้ง 3 แห่ง ประกอบด้วยเส้นทางลาดตระเวน 3 ได้แก่ เส้นทางลาดตระเวนคลิตี้ – ทินวย เป็นพื้นที่รอยต่อของอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก เส้นทางลาดตระเวนเขาเขียว – เขาใหญ่ เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก และเส้นทางลาดตระเวนโปตาน่า ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เชื่อมต่อของผืนป่าอนุรักษ์ทั้ง 3 แห่ง

ถึงแม้ว่าแต่ละเส้นทางลาดตระเวนจะอยู่คนละแห่ง แต่จากที่ทั้ง 3 เส้นทาง ล้วนเป็นจุดเชื่อมระหว่างพื้นที่อนุรักษ์แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้น การนำข้อมูลที่ได้มาสรุปร่วมกันจึงมีความสำคัญสำหรับการวางแผนในการลาดตระเวนครั้งต่อๆ ไป

ภายใต้โครงการพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้สนับสนุนกิจกรรมลาดตระเวนแก่พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตก 25 เส้นทางและจุดสกัด ทั้ง 3 เส้นลาดตระเวนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าว โดยมูลนิธิสืบฯ ได้สนับสนุนงบประมาณที่ใช้สำหรับการลาดตระเวนและการจัดประชุมสรุปกิจกรรม

 

ร่วมรักษาผืนป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านแอพพลิเคชั่น True Money Wallet

 


รายงาน ณัฐศักดิ์ ใจปลื้ม เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร