พัฒนาวิสาหกิจกาแฟ ที่หมู่บ้านเกาะสะเดิ่ง

พัฒนาวิสาหกิจกาแฟ ที่หมู่บ้านเกาะสะเดิ่ง

หมู่บ้านบ้านเกาะสะเดิ่ง เป็นชุมชนชาติพันธุ์โผล่ว ที่ตั้งชุมชนอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ครอบครัวส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ปลูกผักตามวิถีดั้งเดิมชาติพันธุ์

ในอดีตชุมชนได้รับการส่งเสริมให้การปลูกกาแฟจากหน่วยงานของภาครัฐ แต่ก็ไม่ได้มีการต่อยอดกระบวนการอื่นๆ อย่างการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับทรัพย์ที่มี ที่ผ่านมารายได้จากต้นกาแฟจึงเป็นการเก็บผลออกขายเสียทั้งหมด

ด้วยแนวทางการรักษาป่าผืนใหญ่ที่ใช้กาแฟเป็นเครื่องมือ ดังที่เริ่มต้นและประสบความสำเร็จในเบื้องต้นมาแล้วที่หมู่บ้านแม่กลองน้อย อำเภออุ้มผาง มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจึงชักชวนชุมชนบ้านเกาะสะเดิ่งเข้ามารวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กาแฟอินทรีย์ เพื่อพัฒนาคุณภาพกาแฟที่มีอยู่ให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นมี 5 ครอบครัวเข้าร่วมสมาชิกทำงานกลุ่มกาแฟอินทรีย์กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ในกิจกรรมที่เพิ่งดำเนินการไปเมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม เจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่วนงานกาแฟ คุณณรงค์ศักดิ์ มาลีศรีโสภา ได้เข้าไปแนะแนวความรู้ถึงกระบวนการคัดผล ขั้นตอนการเก็บ การตาก ซึ่งเป็นส่วนเบื้องต้นของการเก็บกาแฟก่อนนำไปแปรรูปในขั้นต่อไป ซึ่งในขั้นตอนต่อจากนี้จะเป็นกิจกรรมที่ดำเนินงานในการทำกิจกรรมครั้งต่อไป

ในงานวิสาหกิจชุมชน ส่วนงานกาแฟที่หมู่บ้านเกาะสะเดิ่ง ไม่ได้เป็นการส่งเสริมให้ปลูกกาแฟเพิ่มหรือเปลี่ยนวิถีการประกอบอาชีพดั้งเดิมที่ชุมชน แต่เป็นการพัฒนาสิ่งของที่มีอยู่ให้่เกิดประโยชน์สูงและมีมูลค่าตามเท่าที่ผลผลิตสามารถต่อยอดไปถึงได้ หรือเป็นงานสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนนั่นเอง

อย่างน้อยๆ การแปรรูปกาแฟไว้ดื่มเองยามเช้าก็ช่วยลดรายจ่ายค่ากาแฟของครัวเรือนไปได้ในส่วนหนึ่ง

เมื่อรายจ่ายลดลง ก็จะเป็นการลดภัยคุกคามต่อผืนป่าได้อีกทางหนึ่ง

ร่วมรักษาป่าผืนใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียรผ่านทางแอพพลิเคชั่น SCB EASY

 


รายงาน มนตรี กุญชรมณี เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียร พื้นที่กาญจนบุรี
เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร