ชมย้อนหลัง กิจกรรม รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

ชมย้อนหลัง กิจกรรม รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร

ชมย้อนหลัง กิจกรรม รำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

คลิ๊กที่คำว่า REC เพื่อเลือกชมแต่เนื้อหางานรำลึก 28 ปี สืบ นาคะเสถียร ในแต่ละช่วงหรือเข้าชมทั้งหมดผ่านทาง youtube ที่ YOUTUBE/SEUBFD

เนื้อหาในหน้านี้ อยู่ระหว่างการเพิ่มเติมข้อมูล

 

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
เวที แรงบันดาลใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของคนรุ่นใหม่


คุณศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย
REC
[23:48]

คุณอุเทน ภุมรินทร์
REC
[24:58]

คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์
REC
[34:38]
 
เข็มอัปสร สิริสุขะ
REC
[32:41]
 
ธนบูรณ์ สมบูรณ์
REC
[33:11]
 
สุภัชชา เตชะชูเชิด
REC
[20:43]
 
ใหม่ สิบล้อ
REC
[1:00:13]
 
มาโนช พุฒตาล
REC
[1:19:27]

 

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561
เวที แนวคิดที่สืบต่อ ถอดบทเรียนงานที่สานต่อจากสืบ นาคะเสถียร


กวางผาตัวแทนการอยู่รอด
ของสัตว์ป่าที่ติดเกาะ
REC
[1:08:23]

อนาคตผู้พิทักษ์ป่า
กับมูลนิธิเพื่อผู้พิทักษ์ป่า
REC
[00:00]

สถานะมรดกโลก
ของประเทศไทยในปัจจุบัน
REC
[47:19]

ความสำคัญของงานวิจัย
กับนักวิจัยรุ่นใหม่
REC
[1:06:05]

สวีท แอนด์ โรลล
REC
[00:00]

อีโบลา
REC
[41:56]

เสาวนิตย์ นวพันธ์
REC
[00:00]

 

วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561
เวที รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์


รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย
REC
[19.15]

โดรนเพื่อการอนุรักษ์
REC
[36:54]

Ncap ดูแลรักษาป่า
REC
[32:24]

ค้าสัตว์ป่าออนไลน์
REC
[32:21]

การปิดอ่าวมาหยา
REC
[32:33]

การจัดการขยะพลาสติก
REC
[43:35]
 
ปาฐกถา 28 ปี สืบ นาคะเสถียร
REC
[37:39]
 
บัง เขี้ยว
REC
[44:44]
 
พนาไรห์ม
REC
[00:00]
 
ทเวนตไฟฟ์อาเวอรส์
REC
[1:12:10]

 

 


ขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนการจัดงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
บริษัท เทคโนเซล (เฟร์ย์) จำกัด
มูลนิธิเอสซีจี
โครงการ HANDS FOR HEROES : รวมมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง จำกัด
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)