คืนสู่ธรรมชาติ นิทรรศการภาพถ่ายในวาระ รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

คืนสู่ธรรมชาติ นิทรรศการภาพถ่ายในวาระ รำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร

เนื่องในวาระครบรอบ 30 ปี การจากไปของ สืบ นาคะเสถียร และวันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิถุนายน 2563) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับ สห+ภาพ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และ กลุ่มช่างภาพสายสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการภาพถ่าย ชุดคืนสู่ธรรมชาติ” (Back to Nature) เพื่อนำเสนอแง่มุมอันงดงามของสิ่งแวดล้อมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่ช่วยค้ำจุนสมดุลแก่โลกและอาทรคุณประโยชน์แก่ทุกสรรพชีวิตทั้งจากระบบนิเวศภูผาป่าเขาจนถึงลมหายใจในมหาสมุทร

ขณะเดียวกันก็มิได้ละเลยสภาพความเป็นจริงของยุคสมัยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ ที่กระหน่ำถั่งโถมมาสู่ตัวเราและสรรพชีวิตบนโลกที่กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ

คืนสู่ธรรมชาติ” (Back to Nature) หวังให้ผู้ชมได้ซึมซับความ งาม ตลอดจนเกิดความรู้สึกตระหนัก และเข้าใจถึงความสำคัญ ของการรักษาสมดุลธรรมชาติ อันเป็นหนทางนำไปสู่อนาคตที่ มนุษย์กับธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นิทรรศการ คืนสู่ธรรมชาติ เปิดให้เข้าชมงาน ระหว่างวันที่ 16 – 28 มิถุนายน 2563 จัดแสดงที่ ผนังโค้ง ชั้น 3 และ 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เปิดให้เข้าชมเวลา 10.00 – 19.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ภาพที่จัดแสดงประกอบด้วยผลงานของ กฤตฤทธิ์ บุตรพรม / จิระนันท์ พิตรปรีชา / จิระพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ / จามิกร สุขทรามร / นพ.จอมพล มุสิกวงศ์ / จักรพันธ์ อักกพันธานนท์ / ณรงค์ สุวรรณรงค์ / โดม ประทุมทอง / นัท สุมนเตมีย์ / ธีระ แสงสุระเดช / บารมี เต็มบุญเกียรติ / ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ / ปรีดา หวายนำ / พนม อาชาฤทธิ์ / พัฒนะ จึงวัฒนาสมสุข / มนตรี ธีระตระกูล / รชฏ วิสราญกุล / วิศาล น้ำค้าง / วีระยุทธร พิริยะพระประภา / วัชรบูล ลี้สุวรรณ / วรรณสิงค์ ประเสริฐกุล / ศิริชัย อรุณรักษ์ติชัย / สิริวรรณ์ ทิพย์สวัสดิ์ / สุภเศรษฐ โอธิภากรณ์ / สายัณห์ ชื่นอุดมสวัสดิ์ / สงกรานต์ วีระพงษ์ / สันติ เศษสิน / สมิทธิ์ สูติบุตร / สมโภช แตงไทย / ศักดิ์นันท์ โชติเสว์ / หัสชัย บุญเนือง / เอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์

 

ตัวอย่างผลงานที่จัดแสดง