สายพันธุ์พืชและสัตว์กว่า 4,400 ชนิด เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพราะไฟป่า

สายพันธุ์พืชและสัตว์กว่า 4,400 ชนิด เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เพราะไฟป่า

สถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่สร้างมา กำลังส่งผลกระทบต่อการอยู่รอดของสายพันธุ์พืชและสัตว์ทั่วโลก

ในรายงานฉบับใหม่ของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นระบุว่า พืชและสัตว์กว่า 4,400 ชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จากสาเหตุของพฤติกรรมไฟที่เปลี่ยนไป

ในรายงานแจงว่า จะมีนกราว 19% สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 16% พืชตระกูลถั่ว 19% ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติต่อการสูญพันธุ์ (CR) สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์ (EN) และสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (VU)

ปัจจุบัน ไฟได้เผาผลาญระบบนิเวศอย่างที่ในไม่เคยเป็นหรือเคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในป่าเขตร้อนของควีนส์แลนด์ เอเชียตะวันออกเฉียงใหต้ อเมริกาใต้ ตลอดจนทุนดราของวงแหวนอาร์กติก

นอกจากนี้ ยังพบการเกิดเพลิงไหม้กระจายเป็นวงกว้างขนาดใหญ่ และมีความรุนแรงมากกว่าเก่า และยังพบด้วยว่าระยะการเกิดเพลิงไหม้กินเวลายาวนานกว่าในอดีต และมีความถี่ที่บ่อยขึ้น เช่น ในพื้นที่ป่าและพื้นที่ไม้พุ่ม ของออสเตรเลีย ยุโรปตอนใต้ และทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกา

ตัวอย่างของไฟป่าที่ลุกลามพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2019 ถึงมีนาคม 2020 ที่ไหม้พื้นที่ไป 12.6 ล้านเฮกตาร์ ถือเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

ทีมวิจัยระบุว่า การค้นหาต้นตอสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบไฟในสถานที่ต่าง ๆ จะช่วยให้เราค้นพบวิธีแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้คนและธรรมชาติ

นักวิทยาศาสตร์ 27 คน จากสถาบันวิจัย 25 แห่งทั่วโลก สรุปในรายงานว่า มนุษย์มีส่วนในการทำให้พฤติกรรมไฟเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุ 3 ประการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้ที่ดิน และการรุกรานทางชีวภาพ

นอกจากนี้ ยังเสนอว่า เราต้องพัฒนางานอนุรักษ์ในรูปแบบใหม่ ๆ อย่างจริงจังมากขึ้น เช่น การฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ การรักษาสายพันธุ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ช่วยลดเชื้อเพลิงในระบบนิเวศ การดูแลพื้นที่ไม่ให้ไวต่อการเกิดไฟ และควบคุมพฤติกรรมของไฟให้เกิดขึ้นใต้สภาวะที่เหมาะสม


อ้างอิง Changes in fire activity are threatening more than 4,400 species globally by University of Melbourne
ภาพเปิดเรื่อง ลูกกวางวิ่งหนีไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดย รัฐแคลิฟอร์เนีย

ผู้เขียน

Website | + posts

ทำงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ การเขียน เรื่องสิ่งแวดล้อมและดนตรีนอกกระแส - เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตใช้ไปกับการนั่งมองความเคลื่อนไหวของใบไม้และสายลม