แผนขจัดรถยนต์ออกจากท้องถนน แบบฉบับนอร์เวย์

แผนขจัดรถยนต์ออกจากท้องถนน แบบฉบับนอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์กำลังเดินหน้าลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยในปี พ.. 2573 ในขณะที่ประชากรภายในประเทศกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลก็ตั้งเป้าว่าจะให้อัตราการเติบโตของการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นศูนย์ และใจกลางเมือง Oslo เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ จะต้องกลายเป็นเขตปลอดรถยนต์ภายใน 3 ปี และอีกก้าวหนึ่งเพื่อให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย รัฐบาลนอร์เวย์วางแผนว่าจะสร้างเครือข่ายทางจักรยาน และทางด่วนสำหรับจักรยานมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทางด่วนจักรยานขนาดสองเลนจะเชื่อมต่อเขตชานเมืองของนอร์เวย์ 9 แห่งสู่ใจหลางเมืองหลวงด้วยเส้นทางที่สั้นที่สุดและราบที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยนักปั่นสามารถปั่นได้ด้วยความเร็วสูงถึง 25 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือประมาณ 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวัน

ทางด่วนจักรยานจะกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจของผู้คนที่อยู่อาศัยในเขตชานเมือง โดยเฉพาะกลุ่มที่วางแผนว่าจะใช้จักรยานของพวกเขาแทนรถยนต์นั่ง” Marit Espeland ผู้ประสานงานเครือข่ายนักปั่นจักรยานแห่งชาติ กรมทางหลวงนอร์เวย์ให้สัมภาษณ์

ปัจจุบัน นอร์เวย์ค่อนข้างแตกต่างจากเพื่อนบ้านเช่นเดนมาร์คและสวีเดน เนื่องจากมีอัตราการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะในเขตใจกลางเมือง ส่วนหนึ่งเนื่องจากชุมชนของนอร์เวย์ค่อนข้างตั้งอยู่กระจัดกระจาย รวมถึงวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแตกต่าง

ชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่ใช้จักรยานสำหรับกีฬาและสันทนาการ มากกว่าที่จะใช้ปั่นมาทำงานหรือไปโรงเรียน แต่การสร้างทางจักรยานที่ดีขึ้น จะทำให้คนส่วนใหญ่รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นขณะปั่น เป็นการสร้างแรงดึงดูดให้พวกเขาเลือกใช้จักรยานแทนที่จะเป็นรถยนต์” Marit Espeland อธิบาย

ทางหลวงแห่งใหม่เป็นเพียงโครงการหนึ่งในความพยายามครั้งใหญ่ของนอร์เวย์ที่จะทำให้การขนส่งทั้งประเทศมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ ภายในปี พ.. 2573 นอร์เวย์วางแผนว่าจะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 40 และภายในปี พ.. 2593 ก็วางแผนว่าจะกลายเป็นประเทศที่เป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutral หมายถึงมีการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ผู้แปล) เนื่องจากในประเทศนอร์เวย์ การผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนใหญ่มาจากโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ แต่การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนมากเกิดขึ้นจากรถยนต์และการขนส่ง

การขนส่งสาธารณะในนอร์เวย์จะไม่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลภายใน 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ ยังมีรถบัสไฟฟ้า และเรือรับส่งไฟฟ้าที่เริ่มนำมาใช้จริงตั้งแต่ปี พ.. 2558 รวมถึงรถแท็กซี่ทั้งหมดจะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี พ.. 2565 นอร์เวย์ถือว่าเป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ต้องขอบคุณมาตรการลดภาษีและสิทธิพิเศษจากการขับรถไฟฟ้า เช่น สิทธิในการใช้เลนรถสาธารณะ เป็นต้น

แต่การเปลี่ยนจากรถเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นรถยนต์ไฟฟ้าอาจไม่เพียงพอในมุมมองของรัฐบาล

Marit Espeland แสดงความเห็นว่า “เราขับรถยนต์กันมากเกินไป ยิ่งนานเรายิ่งรู้สึกว่าการจราจรในเมืองแย่ลง เพราะถึงแม้จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้า แต่มันก็กินที่เท่ากับรถยนต์ทั่วไป

เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจรได้หากเรายังไม่จัดการให้ประชาชนเดินทางโดยใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดยสรุป นอร์เวย์เชื่อว่าจักรยานและการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นจะช่วยลดแรงจูงใจให้ขับรถยนต์ และจะช่วยให้ประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ครึ่งหนึ่งเราวางแผนนี้มานานมาก และเราเชื่อว่าประชาชนจะเลือกใช้จักรยานเพื่อเดินทางในชีวิตประจำวันบ่อยครั้งขึ้นในอนาคตอันใกล้เธอกล่าวสรุป

 


ถอดความจาก Norway’s Plan To Get Rid Of Cars Involves A New Billion-Dollar Bike Highway โดย ADELE PETERS
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์