เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

รัฐบาล เอธิโอเปีย ระบุว่ามีการปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวัน การปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “มรดกสีเขียว” ที่จะปลูกต้นไม้ 4 พันล้านต้นในประเทศช่วงฤดูร้อนนี้ โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 40 ต้น มีรายงานว่าสถานที่ราชการได้ประกาศหยุดงานเพื่อให้ข้าราชการทั้งหมดได้มีส่วนร่วม

โครงการดังกล่าวตั้งเป้าแก้ปัญหาผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศที่มีแนวโน้มเผชิญกับภัยแล้ง อ้างอิงจากรายงานของสหประชาชาติ พื้นที่ป่าของเอธิโอเปียมีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นในคริสตศตวรรษที่ 21 ลดลงจากร้อยละ 35 เมื่อศตวรรษที่ผ่านมา

รัฐมนตรีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเอธิโอเปีย Dr. Getahun Mekuria ทวีตข้อความประมาณการจำนวนต้นไม้ที่ถูกปลูกตลอดทั้งวันในช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยให้ตัวเลขที่ 353 ล้านต้น

สถิติโลกก่อนหน้านี้ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกมากที่สุดในหนึ่งวันที่ 50 ล้านต้น โดยประเทศอินเดียตั้งแต่ พ.ศ. 2559

Dr. Dan Ridley-Ellis ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางไม้ จากมหาวิทยาลัย Edinburgh Napier ให้สัมภาษณ์ว่า “ต้นไม้ไม่เพียงช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศ แต่ยังมีประโยชน์มหาศาลในการต่อสู้กับการเปลี่ยนเป็นทะเลทรายและการเสื่อมสภาพของดิน โดยเฉพาะในประเทศแห้งแล้ง ต้นไม้เป็นแหล่งอาหาร ที่พักอาศัย เชื้อเพลิง อาหารสัตว์ ยารักษาโรค วัสดุต่างๆ อีกทั้งยังช่วยปกป้องแหล่งน้ำอีกด้วย”

“การเฉลิมฉลองที่น่าประทับใจนี้ไม่ใช่เพียงการปลูกต้นไม้เท่านั้น แต่เป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายที่ซับซ้อนว่าด้วยการคำนึงถึงความต้องการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของต้นไม้และประชาชน แนวคิดของชาวป่าที่ว่า ‘ต้นไม้ถูกต้น ในที่ที่ถูกต้อง’ อาจต้องเพิ่มการพิจารณาถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งมิติของระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”

 

ถอดความและเรียบเรียงจาก Ethiopia plants 350m trees in a day to help tackle climate crisis
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์