มลภาวะทางอากาศคร่าชีวิตคนมากกว่าบุหรี่

มลภาวะทางอากาศคร่าชีวิตคนมากกว่าบุหรี่

จากงานวิจัยล่าสุดซึ่งเผยแพร่ในวารสาร European Heart ระบุว่ามลภาวะทางอากาศเป็นสาเหตุให้คนเสียชีวิตมากกว่าการสูบบุหรี่ งานวิจัยดังกล่าวจัดทำโดยสถาบัน Max Planck for Chemistry ระบุว่ามลภาวะทางอากาศเป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรราวปีละ 9 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขราว 2 เท่าจากที่เคยประมาณการไว้

การศึกษาในอดีตคาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากมลภาวะทางอากาศราว 4.5 ล้านราย แต่งานชิ้นล่าสุดระบุตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 8.8 ล้านราย ในสหภาพยุโรป คาดว่าจะมีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรเนื่องจากมลภาวะทางอากาศถึง 790,000 รายต่อปี

“หากเราเปรียบเทียบมลภาวะทางอากาศกับบุหรี่ จะพบว่ามลภาวะทางอากาศเป็นอันตรายกว่าเพราะบุหรี่เป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรราว 7.2 ล้านคนต่อปี เมื่อ พ.ศ. 2558” ศาสตราจารย์ Thomas Münzel จากแผนกโรคหัวใจ มหาวิทยาลัย Medical Centre Mainz ในประเทศเยอรมัน หนึ่งในผู้นำการวิจัยให้สัมภาษณ์ “การสูบบุหรี่ยังสามารถเลือกที่จะหลีกเลี่ยงได้ แต่มลภาวะทางอากาศหลีกเลี่ยงได้ค่อนข้างยาก”

สาเหตุที่ทำให้ตัวเลขประมาณการของงานวิจัยชิ้นนี้แตกต่างจากชิ้นก่อนๆ ราวฟ้ากับเหว เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ใช้ข้อมูลหลากหลายมิติโดยรวมระดับมลภาวะทางอากาศในแต่ละประเทศ ผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประชากรที่ศึกษา เช่น ความหนาแน่นของประชากร อายุ และระดับคุณภาพของสถานพยาบาล

การเสียชีวิตเนื่องจากมลภาวะทางอากาศในสหภาพยุโรปส่วนใหญ่มีสาเหตุจากโรคหัวใจ คิดเป็นราวร้อยละ 40 ถึง 80 เช่น หัวใจวาย และการไหลเวียนของโลหิตหลากหลายรูปแบบ แต่หลักๆ คือการทำลายผนังหลอดเลือดและทำให้หลอดเลือดบางลง ซึ่งส่งผลต่อการทำงานของหัวใจและทำให้เลือดมีแนวโน้มที่จะอุดตันมากขึ้น

งานศึกษาชิ้นนี้ยังเน้นมองผลกระทบจากมลภาวะ PM 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นขนาดจิ๋วที่เล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ 0.0025 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถเจาะทะลวงเข้าไปในปอดและเข้าสู่ระบบไหลเวียนโลหิต ฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นอันตรายหลายชนิดมีแหล่งกำเนิดจากการสันดาปของเชื้อเพลิง เช่น การเผาไหม้ของเครื่องยนต์ การเผาไม้ การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม และการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิล ทีมวิจัยระบุว่าองค์การอนามัยโลกควรเปลี่ยนข้อแนะนำถึงระดับ PM 2.5 ที่ปลอดภัย

“เนื่องจากสารแขวนลอยขนาดจิ๋วมีสาเหตุมาจากการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนใหญ่ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแหล่งผลิตพลังงานไปยังแหล่งที่สะอาดขึ้นอย่างเร่งด่วน” ศาสตราจารย์ Jos Lelieveld จากสถาบัน Max Planck for Chemistry กล่าว “เราไม่ได้มุ่งมั่นแต่การทำให้ได้ตามข้อตกลงปารีสที่จะลดภาวะเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เรายังสามารถช่วยลดมลภาวะทางอากาศที่เป็นสาเหตุของการตายก่อนวัยอันควรได้อีกด้วย”

 


ถอดความและเรียบเรียงจาก Air Pollution Now Kills More People Than Smoking, Says New Study
ถอดความและเรียบเรียงโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์