ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ลาออกพ้นบอร์ดอิตาเลียนไทย

16 มีนาคม ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ยื่นลาออกบอร์ดอิตาเลียนไทยฯ เหตุกรณีเปรมชัยล่าสัตว์ทุ่งใหญ่นเรศวรฯ

 

กรรมการอิสระบอร์ดอิตาเลียนไทย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ขอลาออกจากกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แจ้งเหตุผลเพราะนายเปรมชัยถูกจับกุมในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พร้อมซากสัตว์ป่าและอาวุธปืน

โดยการลาออกของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ นั้น บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการในการรับทราบการลาออกนี้ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

หนังสือแจ้งมติที่ประชุมระบุว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ 3 เรื่อง หนึ่งในเนื้อหาคือการรับทราบการลาออกของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์

มีใจความระบุว่า “มีมติรับทราบการลาออกของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากกรณีปัญหาทุ่งใหญ่นเรศวร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป”

 

รายละเอียดข่าว กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 งดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดูเพิ่มเติมที่ https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15211573715111&language=th&country=TH

 

ประวัติโดยย่อของ ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ข้อมูลจากหอประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา) ระบุว่า ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การวางแผนสิ่งแวดล้อมและจัดความสำคัญด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย การจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดการลุ่มแม่น้ำโขงด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า ด้านการพัฒนาและการเกษตร และการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ที่มีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่เผยแพร่ในที่ประชุมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติต่างๆ อาทิ รางวัลอาจารย์และนักวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” พ.ศ. 2550 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น พ.ศ. 2548 จากสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยประเภทชมเชย พ.ศ. 2545 จากสภาวิจัยแห่งชาติ มีผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยา สาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2550

สำหรับเหตุการณ์จับกุมนายเปรมชัย กรรณสูต ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก พร้อมซากสัตว์ป่าและอาวุธปืนที่ปรากฎเป็นข่าวต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์นั้น นอกจากกระแสการประณามพฤติการณ์แห่งคดีของนายเปรมชัยและพวก ยังมีกระแสของการกดดันบอร์ดบริหารของ บริษัท อิตาเลียไทยให้แสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้จากภาคสังคมออกมาเป็นระยะ

ยกตัวอย่างเช่น ได้มีการแชร์ข้อมูล บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2561 ในหัวข้อจริยธรรม และจรรยาบรรณ ข้อ 1 ข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร ข้อ 1.6 ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม ระบุ ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพสิ่งแวดล้อม

 

อ้างอิง บรรษัทภิบาลอิตาเลียนไทย 2561 http://www.itd.co.th/document-file/ir/cg2017thai.pdf

 

นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เฟสบุ๊ค กลุ่มบิ๊กทรี Big Trees ได้โพสต์ข้อความอ้างอิงถึง ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ว่า “ในฐานะที่ท่าน ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด แห่งคณะเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นที่เคารพนับถืออย่างกว้างขวาง และเป็นหนึ่งในกรรมการอิสระของ บ.อิตาเลียนไทยดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบิ๊กทรีขอเรียกร้องให้อาจารย์พิจารณาลาออกจากการเป็นกรรมการของบิษัท เพื่อแสดงให้สังคมเห็นว่าอาจารย์ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายเปรมชัย กรรณสูตค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง

ในฐานะที่ท่าน ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด แห่งคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์และสิ่งแวดล้อม…

Posted by BIG Trees on Wednesday, 7 February 2018

 

 


เรียบเรียง ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
ภาพเปิดเรื่อง http://library.cmu.ac.th/pinmala/professor/18.jpg