โลกร้อน เพราะอะไร ?

โลกร้อน เพราะอะไร ?

มีหลายคนที่ยังตั้งข้อสงสัยว่า สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดจากมนุษย์หรือไม่ ? โดยนำเสนอว่ามีหลากหลายสาเหตุตามธรรมชาติที่ทำให้โลกร้อนขึ้น 1.4 องศาฟาเรนไฮต์ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 แต่สาเหตุดังกล่าวสามารถนำมาใช้อธิบายอุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ ขอเชิญชวนให้เลื่อนลงไปดูว่าแต่ละปัจจัยที่แตกต่างกัน ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และอุตสาหกรรม ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกอย่างไร โดยอ้างอิงจากข้อค้นพบโดยสถาบัน Goddard เพื่อศึกษาอวกาศ ขององค์การนาซ่า

ข้อมูลอุณหภูมิอ้างอิงปี 1880 เป็นปีฐาน

 

โลกร้อน เพราะวงโคจรเปลี่ยน ?

โลกหมุนรอบตัวเองโดยอิงจากแกนกลาง และวงโคจรของโลกนั้นจะเปลี่ยนอย่างช้าๆ โดยใช้เวลานับพันปี เปลี่ยนสภาพอากาศให้เข้าสู่และพ้นจากยุคน้ำแข็ง แต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนเส้นทางวงโคจรต่ออุณหภูมิโลกในเวลา 125 ปีนั้น แทบไม่มีเลย

ผลกระทบต่ออุณหภูมิจากการเปลี่ยนวงโคจรของโลก

 

โลกร้อน เพราะดวงอาทิตย์ ?

อุณหภูมิของดวงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทั้งศตวรรษ แต่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลเพียงเล็กน้อยต่อสภาพภูมิอากาศของโลกโดยรวม

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากดวงอาทิตย์

 

โลกร้อน เพราะภูเขาไฟ ?

ตามข้อมูลบอกเราว่าไม่ใช่ อุตสาหกรรมของมนุษย์ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าภูเขาไฟนับร้อยเท่า และการปะทุของภูเขาไฟยังปลดปล่อยสารเคมีซัลดฟตที่ช่วยลดอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศได้ราวปี ถึงสองปี

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากภูเขาไฟ

 

โลกร้อน เพราะทั้งสามปัจจัย ?

ถ้าหากทั้งสามปัจจัยตามธรรมชาติทำให้โลกร้อน เส้นผลรวมก็ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวอับอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น แต่ความเป็นจริงแล้ว ปัจจัยตามธรรมชาติส่งผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากสามปัจจัยตามธรรมชาติ

 

ถ้าไม่ใช่เพราะปัจจัยตามธรรมชาติ หรือว่าโลกร้อน เพราะการตัดไม้ทำลายป่า ?

มนุษย์ได้ตัดถางพื้นที่ป่ากว่าครึ่งของพื้นผิวโลก ป่าดงดิบได้พ่ายแพ้และกลายเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ซึ่งมีค่าการสะท้อนแสงสูงกว่าและมีผลทำให้โลกเย็นลงเล็กน้อย

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากการตัดไม้ทำลายป่า

 

หรือว่าโลกร้อน เพราะมลภาวะโอโซน ?

โอโซนตามธรรมชาติมีอยู่มากในชั้นบรรยากาศ ช่วยป้องกันแสงแดดที่เป็นอันตราย และทำให้โลกเย็นลงเล็กน้อย แต่ใกล้กับพื้นผิวโลก โอโซนเกิดจากมลภาวะ และยังกักเก็บความร้อน ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนขึ้น แต่ผลโดยรวมก็ไม่มากนัก

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากมลภาวะโอโซน

 

หรือว่าโลกร้อน เพราะสารแขวนลอยในอากาศ (Aerosol) ?

มลภาวะบางอย่างช่วยทำให้ชั้นบรรยากาศเย็นขึ้น เช่นสารแขวนลอยซัลเฟตจากการเผาไหม้ถ่านหิน สารแขวนลอยดังกล่าวจะไปหักกลบกับสารแขวนลอยที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น (โชคร้ายที่สารเช่นซัลเฟต ยังเป็นตัวการให้เกิดฝนกรด)

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากมลภาวะสารแขวนลอยในอากาศ

 

ไม่ใช่หรอก สาเหตุของโลกร้อนมาจากก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นราวร้อยละ 40 จากระดับที่เคยสำรวจในปี ค.ศ. 1750 เส้นสีเขียวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่สูงจนเรียกได้ว่าแทบจะไร้คู่แข่ง

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากก๊าซเรือนกระจก

 

ลองดูด้วยตาของคุณเอง

ก๊าซเรือนกระจกทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้น สารแขวนลอยทำให้มันเย็นลงนิดหน่อย โอโซนอาจส่งผลไม่มากนัก หากนำผลลัพธ์ของทั้งสามมารวมกัน ก็จะได้เส้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกับอุณหภูมิที่สำรวจโดยเฉพาะตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากปัจจัยที่เกิดจากมนุษย์

 

ลองเปรียบเทียบจากทั้ง 7 ปัจจัย

หากรวมทุกสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากธรรมชาติ และจากมนุษย์ ยิ่งทำให้เห็นว่าผลกระทบจากก๊าซเรือนกระจกนั้นรุนแรงอย่างเห็นได้ชัด แต่คำถามต่อไปที่เราต้องครุ่นคิดคือ เราในฐานะประชากรโลก

ผลกระทบต่ออุณหภูมิโลกจากทั้งเจ็ดปัจจัย

 

จะจัดการปัญหานี้อย่างไร

 


ถอดความจาก “What’s Really Warming the World?” โดย Eric Rostonและ BlackiMigliozziเข้าถึงได้ที่ http://www.bloomberg.com/graphics/2015-whats-warming-the-world/
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์