อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล “บินนาน” คนอนุรักษ์ผู้ ปิดทองหลังพระ – ผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก

อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล “บินนาน”  คนอนุรักษ์ผู้ ปิดทองหลังพระ – ผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก

อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล ที่คนอนุรักษ์เรียกขานกันว่า “บินนาน” ผู้ร่วมก่อตั้งและขับเคลื่อนมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก ผู้ ปิดทองหลังพระ ซึ่งมีคุณูปการต่องานอนุรักษ์นานัปการ หากจะไล่เรียงผลงานที่เขาได้ทำไว้คงไม่ครบเพราะคุณงามความดีมีมากมาย

ท้าวความถึงงานมูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก ต้นปี ๒๕๓๘ “บินนาน” และกลุ่มเพื่อนบัณฑิตที่ชื่นชอบธรรมชาติร่วมกันก่อตั้งชมรมอนุรักษ์ป่าตะวันตกเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ผ่านกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่จะเอื้อประโยชน์ในการอนุรักษ์ผืนป่าทุ่งใหญ่ มรดกทางธรรมชาติของโลก และผืนป่าตะวันตกให้คงความอุดมสมบูรณ์ตลอดไป เพื่อประโยชน์แก่ชาวไทยและมวลมนุษย์ชาติ

และเมื่อชมรมฯดำเนินงานผ่านมาได้ครบทศวรรษแล้ว การดำเนินงานของชมรมฯจึงได้ขยายกว้างขวางขึ้นตามวัตถุประสงค์องค์กร ไปสู่ผืนป่าและหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่มผืนป่าตะวันตก เช่นโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินงานที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโครงการก่อสร้างด่านตรวจสัตว์น้ำและสัตว์ป่าห้วยบีคลี่เพื่ออนุรักษ์แหล่งปลาวางไข่แห่งสุดท้ายของเขื่อนเขาแหลม โครงการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือแก่ศูนย์ป้องกันการประมงน้ำจืดเขื่อนศรีนครินทร์ รวมทั้งที่กำลังจะเริ่มดำเนินงานในปีนี้ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในขณะที่โครงการอื่น ๆ ในเขตฯทุ่งใหญ่ก็ยังดำเนินการควบคู่กันไป เช่น โครงการสำรวจเส้นทางเดินสัตว์ป่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงานถึง ๖ ปี เพื่อก่อสร้างระบบฐานข้อมูลกลางเขตฯทุ่งใหญ่ และพัฒนาสู่การจัดทำข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ GIS สำหรับนักวิจัยในอนาคต โครงการก่อสร้างด่านตรวจลักลอบล่าสัตว์ป่าน้ำโจน ซองพาล่า และกองช่อง ที่จะช่วยปกป้องสัตว์ป่าที่กำลังถูกคุกคามในปัจจุบัน เพื่อแก้ไขการลักลอบล่าสัตว์ป่าในเขตฯทุ่งใหญ่อย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

เพื่อนนักอนุรักษ์ต่างยกย่องให้ อำพล หรือ “บินนาน” เป็นบุคคลที่ปิดทองหลังพระเพราะเขาเป็นผู้เสียสละ ทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทน ทุ่มเทแรงกาย แรงใจเพื่อผืนป่า ทั้งหมดของชีวิตอำพลมอบให้งานอนุรักษ์ เขาเป็นผู้มีอุดมกรณ์แน่วแน่ มุ่งมั่น ถือเป็นต้นแบบของคนทำงานอนุรักษ์อย่างแท้จริง

 

“พี่ไม่รู้ว่าชีวิตพี่มีความสุขหรือเปล่า แต่พี่รู้ว่าชีวิตพี่มีความหมาย”   (หนึ่งในบทสนทนาระหว่างอำพลกับน้องนักอนุรักษ์ )

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562  อำพล ฐาปนพันธ์นิติกุล ได้ถึงแก่มรณกรรมด้วยโรคมะเร็ง แม้เขาจะจากไปแต่เชื่อว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน ร่วมอุดมการณ์ เหล่านักอนุรักษ์ต่างยังคงระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาได้สร้างไว้อย่างไม่เสื่อมคลาย

 


เรียบเรียง นรินทร์  ปากบารา ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
อ้างอิง : มูลนิธิอนุรักษ์ป่าตะวันตก
ภาพ : Chokniti Khongchum